CDA tevreden met actie voor veilig wegverkeer

Foto: Pixabay; Mikes-Photography

In de provincie Zuid-Holland mogen weginspecteurs dit jaar ook boetes uitdelen. Daarmee zijn ze de eerste boa’s met deze bevoegdheid.

Vier van de twintig weginspecteurs in de provincie hebben de aanvullende boa-opleiding met goed gevolg afgelegd. De CDA-fractie is tevreden met deze ontwikkeling. “We krijgen van wegwerkers te horen dat vooral hardrijders en doorrijders bij afzettingskruisen een groot gevaar zijn. Die moet je direct kunnen bekeuren. Daar moest verandering in komen,” vindt fractievoorzitter Michel Rogier. “Nu hoeven inspecteurs niet eerst een melding te maken waarna het een ambtelijke molen in moet gaan alvorens er een bekeuring volgt. Dit scheelt enorm veel tijd en mankracht die we nu weer elders kunnen inzetten.”

Een punt van nul

Ook draagt de ontwikkeling bij aan de ambitie van de provincie om in 2050 nul verkeersslachtoffers te hebben. Aanleiding voor dit ambitieuze plan zijn de jaarlijkse duizenden verkeersslachtoffers in Zuid-Holland. Jaarlijks raken er in onze provincie 6.500 mensen gewond in het verkeer, bijna 100 mensen komen zelfs om het leven.

De doelen om dit aantal te verminderen zijn opgenomen in het Uitvoeringsprogramma Verkeersveiligheid Zuid-Holland 2021-2030 (UPV). Dit uitvoeringsprogramma is tot stand gekomen in samenwerking met diverse partners. Denk aan gemeenten, waterschappen, politie, het OM en nog vele anderen.

Een stap in de goede richting

Volgens Rogier is deze nieuwe bevoegdheid voor boa’s en weginspecteurs een stap in de goede richting. Zeker als het gaat om het behalen van de ambitie van de provincie. “Goed dat onze provincie wegbeheerders meer bevoegdheden geven om bij misstanden direct te bekeuren.” In het verkiezingsprogramma biedt het CDA veel aandacht aan de veiligheid in het wegverkeer. “Veiligheid op onze wegen vinden wij prioriteit voor álle weggebruikers,” aldus Rogier. “Zo maken we Zuid-Holland weer een stukje veiliger.”

Aanmelden nieuwsbrief
Cookieinstellingen