CDA boos om ontbreken perspectief voor de boeren

Foto: Pixabay; 12019

“Tig keer het woord ‘perspectief’ zonder ook maar één keer een invulling daarvan,” aldus CDA-Statenlid Jaco Kastelijn.

Hij reageerde in de commissievergadering Klimaat, Natuur en Milieu (KNM) op de brief van minister Staghouwer. Die ging over het toekomstperspectief voor de Nederlandse Landbouwsector.

Kastelein uitte in de vergadering namens het CDA de boosheid op de fouten. Maar ook de onmogelijke opgaven en bizarre beleidskeuzes van de startnotitie Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG). Hij keek echter ook vooruit op het proces en de uitgangspunten om in de komende 12 maanden tot een passend plan te komen.

Eenzijdig accent op landbouw

Eerder werd aan de Statencommissie gevraagd om te reageren op het NPLG. Daarin staan richtinggevende doelen om de stikstofuitstoot in Nederland te verlagen en de natuur te herstellen. Daarbij moeten activiteiten van ondernemers en projecten voldoen aan de draagkracht van een gebied.

Volgens het CDA ligt in dit programma een eenzijdig accent op de landbouw. Er wordt geen reductiehoeveelheid genoemd voor andere sectoren. Dat maakt dat deze opgave niet door de boeren geaccepteerd wordt. Kastelein begrijpt de grote opstand van de agrarische sector en het gevoel van onmacht en radeloosheid.

“Hoe kan het dat er zo wordt omgegaan met een sector die een belangrijke bijdrage levert aan onze welvaart? Is er nu niemand die zich afvraagt hoe het gaat met de psychische gesteldheid van deze bevolkingsgroep? Is de grens van wat de mensen in deze sector aankunnen al niet overschreden?” Tegelijkertijd wijst Kastelein de escalatie van de demonstraties af. “Dit helpt de sector niet verder en de sympathie verdwijnt er enkel mee.”

Debat Tweede Kader

Ook reageerde Kastelein op het debat in de Tweede Kamer dat volgde op het NPLG. Hier en daar was dat verhelderend, maar antwoorden op heel veel vragen bleven uit. “De Tweede Kamer legt de bal nu bij de provincie. Dat biedt kansen, maar het is wel heel triest dat ze er eerst zelf een bende van maken. De provincie mag dit vervolgens even in 12 maanden gaan oplossen. En dat zonder perspectief voor de boeren en zonder te weten of dit er überhaupt nog gaat komen.”

Meer samenwerking

Kastelein pleitte voor meer samenwerking met agrariërs én andere sectoren om de problemen op te lossen. “Een omslag gaat nooit van zelf, daar moeten wij als provincie de boeren bij helpen.” Voor het CDA moet de focus eerst gericht zijn op een aantal punten. Dat zijn de gebiedsgerichte aanpak, op innovatie, mestbewerking, managementmaatregelen, proeftuinen en studieclubs. Daarbij moeten ze kijken hoe vrijkomende gronden gebruikt kunnen worden om bedrijven te laten extensiveren.

“Pas als allerlaatste middel kan het voorkomen dat we met een ondernemer gaan praten of hij niet wil verplaatsen. Daarbij gebruiken we de schadeloos regeling. Dit geldt ook voor de boer die wil stoppen,” aldus Kastelein.

Vertrouwen moet terugkomen

Het CDA wil een proces waarin alle agrariërs mee doen en ze weer vertrouwen krijgen als volwaardige gesprekspartner. Daarbij is het uitgangspunt het behoud van zo veel mogelijk boerderijen en goede instandhouding van de natuur. Volgens Kastelein zijn de boeren hard nodig voor dit natuurbeheer. “De Nederlandse natuur kan niet zonder beheer. Adequaat natuurbeheer dient een onderdeel te zijn van de stikstofaanpak.”

Lees de volledige woordvoering van Jaco Kastelein hier.

Cookieinstellingen