Cursus over Portretschilderkunst

De Stichting Kunst- en Cultuureducatie (KCE) organiseert diverse cursussen, lezingen en concertreizen.

Op maandagavond 8 februari start specialist Imelda van der Linden een avondcursus over Portretschilderkunst met als titel: Het verhaal achter het portret.

“Portretten geven de geschiedenis een gezicht” een verrassende uitspraak die zeker waar is. De vele honderdduizenden portretten die er vanaf de middeleeuwen zijn gemaakt zijn daar het bewijs van. Waren het aanvankelijk alleen koningen, keizers en andere machthebbers die werden “vereeuwigd”, allengs gingen ook de aristocratie, rijke kooplieden, geleerden en welvarende burgers zich laten portretteren.

LEES OOK: Een benefietavond tegen onrecht

De behoefte om een persoonlijk beeld vast te leggen is tot op de dag van vandaag, zij het in andere vorm, onverminderd blijven bestaan. Facebook en de vele selfies zijn daarvan een duidelijk voorbeeld. De weg die het portret als genre in de schilderkunst in de loop der eeuwen heeft bewandeld is boeiend en kleurrijk.

Deze cursus brengt haar ontwikkelingen in beeld. Naast het portret als kunstwerk krijgt u ook informatie over de afgebeelde persoon, de functie van het portret, de rol van de schilder, de gebruikte techniek en over eventueel achterliggende boodschappen of symboliek. Onvermijdelijk daarbij is ook de invloed die de omringende maatschappij op de ontwikkeling van de portretkunst heeft gehad.

Na deze cursus kijkt u met andere ogen naar portretten in musea en daar buiten. Deze 4 lessen behandelen de periode 1300 tot 1800 en zijn onderdeel van een totaal van 7. In het 2e deel (najaar 2016) komt de periode 1800 tot 2000 aan bod. U krijgt bij deze cursus een uitgebreide syllabus, met afbeeldingen in kleur.

LEES OOK: Nieuw verkeerscirculatieplan op GO

De kosten van deze cursus bedragen slechts  € 57,50.

De cursus bestaat uit 4 maandagavonden van 19:30-21:30. De cursusdata zijn: 8, 15, 22 februari en 7 maart. De Remonstrantse Kerk heeft haar kerkgebouw voor deze cursus beschikbaar gesteld, Voorstraat 35 te Sommelsdijk.

Bent u geïnteresseerd in deze cursus of wilt u op de hoogte blijven van de activiteiten van de KCE, zoals cursussen, lezingen en muziekavonden, dan kunt u contact opnemen met het secretariaat: R. Zoomers 06 – 41365591 of mailen naar [email protected]. Uiteraard kunt u ook een kijkje nemen op de website www.kcego.nl.

Reacties

Cookieinstellingen