Goed en genoeg drinkwater is niet vanzelfsprekend

Foto: Pixabay; Pezibear

Goed en voldoende drinkwater is in Nederland niet meer zo vanzelfsprekend als het altijd leek.

De drinkwatervoorziening staat onder druk door droogte, verzilting en een toenemende vraag naar drinkwater. Daarnaast verslechtert de kwaliteit van water door vervuiling vanuit de industrie, de landbouw en huishoudens. De drinkwaterbedrijven gaan in heel Nederland met betrokken partijen praten over noodzakelijke maatregelen. Zo willen ze de toekomst van het drinkwater veilig te stellen.

Dat zegt Peter van der Velden, voorzitter van Vewin, de vereniging van waterbedrijven in Nederland. Minister Mark Harbers van Infrastructuur en Waterstaat rolde woensdagmiddag in Den Haag naast de Hofvijver een blauwe loper uit. Dat gebeurde om aandacht te vragen voor de toekomst van drinkwater. Bij alle waterbedrijven in Nederland is woensdag zo’n blauwe loper uitgerold, aldus Vewin.

Vaker warm en droog

Nederland krijgt steeds vaker te maken met warmte en droogte. Vitens is het grootste drinkwaterbedrijf van Nederland. Zij moesten in mei 2020 de klanten al waarschuwen om geen zwembadjes in de tuin meer te vullen en minder lang te douchen. Het bedrijf zag toen piekmomenten in de watervraag die 70 procent hoger waren dan gemiddeld. Dat was op zeer warme dagen, maar de watervraag in heel Nederland stijgt de laatste jaren. Dat komt door bevolkingsgroei en klimaatverandering. Volgens Vitens zal de vraag naar water in 2040 met 30 procent gestegen zijn.

Ook Vewin voorziet problemen in de nabije toekomst. Drinkwaterbedrijven moeten daarom nu de kans krijgen om maatregelen te nemen, zodat straks aan een grotere watervraag kan worden voldaan. De bedrijven willen onder meer flexibeler vergunningen voor het onttrekken van grondwater op warme dagen. Ook willen ze zoeken naar nieuwe ondergrondse winlocaties. En er moet veel meer aandacht komen voor duurzaam omgaan met schoon drinkwater.

Cookieinstellingen