Ophokplicht voor pluimvee in het hele land!

Foto: Afbeelding van Bohdan Chreptak via Pixabay

Er is op dinsdag 26 oktober om 12.00 uur een landelijke ophokplicht ingegaan voor pluimvee.

De ophokplicht is ingesteld door minister Carola Schouten van Landbouw. Het geld voor alle bedrijven die commercieel pluimvee houden. Zo wil het ministerie de verspreiding van vogelgriep tegengaan. De ophokplicht is ingesteld na een besmetting van vogelgriep bij leghennen binnen een bedrijf in Zeewolde. De NVWA ruimt het besmette bedrijf met zo´n 36.000 dieren om verspreiding van het virus te voorkomen.

Daarnaast worden er ook steeds meer dode wilde vogels gevonden in het noorden van Nederland en in Duitsland.

Beschermen tegen contact 

Dierentuinen, kinderboerderijen en eigenaren van hobbyvogels en -kippen zijn verplicht hun dieren af te schermen. Er moet zoveel mogelijk voorkomen worden dat de vogels in contact komen met zieke wilde vogels of hun uitwerpselen. Dit kan bijvoorbeeld door de dieren in een volière te houden. Op de website van de NVWA is meer informatie te vinden over hoe dit het beste kan.

Ook is er een verbod ingesteld op het tentoonstellen van pluimvee, watervogels en loopvogels. Het ministerie van LNV zal het insleeprisico laten beoordelen door de deskundigengroep dierziekten.

Maak een melding van dode wilde vogels 

Het is belangrijk dat vondsten van dode wilde vogels worden gemeld. Dat kan bij de daarvoor bedoelde instanties. Meer informatie over waar dit het beste kan is te vinden op de website van de NVWA. Voor houders van vogels geldt een meldplicht. Zij moeten een melding maken bij de NVWA van uitval van dieren. Hierdoor kunnen besmettingen met vogelgriep eerder aan het licht komen. Dit zorgt ervoor dat het verspreidingsrisico kleiner wordt.

Vogelgriep  

Vogelgriep is een verzamelnaam voor een ziektebeeld dat veel verschillende griepvirussen veroorzaakt. In zeldzame gevallen kunnen sommige virustypen overgaan van dier naar mens. Het is zeer besmettelijk voor pluimvee (kippen, eenden en kalkoenen) en wilde watervogels. Wereldwijd komen er verschillende vogelgriepvirussen voor.