Nibud: 2022 somber jaar voor mensen met kleine beurs

Foto: Afbeelding van Bruno /Germany via Pixabay

Mensen die maar moeilijk rond kunnen komen zullen weinig hoop putten uit de miljoenennota die dinsdag is gepresenteerd. Veel huishoudens gaan er namelijk niet of nauwelijks in koopkracht op vooruit.

Dat stelt het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) op basis van eigen berekeningen. Huishoudens die structureel krap bij kas zitten blijven daardoor klem zitten, zegt Nibud-directeur Arjan Vliegenthart.

Minder te besteden

Het Nibud wijst er op dat voor bijstandsgerechtigden zelfs minder te besteden is in 2022. Dat komt doordat de bijstand jaarlijks iets wordt verlaagd. Het idee daarachter is dat het meer mensen aan het werk zal zetten. Het Nibud is daar tegen en pleit juist voor een verhoging van de bijstand.

Er komt dus geen of nauwelijks financiële ruimte bij voor veel huishoudens. En daarom roept het instituut maatschappelijke spelers op om oog te houden voor persoonlijke omstandigheden bij betalingsproblemen. Het gaat dan bijvoorbeeld om banken, verzekeraars en woningcorporaties die rekening moeten houden met naweeën van de coronacrisis.

Net als het Centraal Planbureau rekende het Nibud met een inflatie van 1,8 procent en een bruto stijging van de lonen van 2,2 procent. Maar voor mensen bij wie de lonen niet stijgen houdt het Nibud rekening met een daling van de koopkracht van gemiddeld circa 1 procent.