Elf inwoners behalen taalcursus NT2 bij Albeda

Foto: Albeda Startcollege

Elf inwoners van Goeree-Overflakkee hebben op 16 juni hun diploma NT2 ontvangen. Dit is een diploma voor Nederlands als tweede taal.

De diploma’s werden uitgereikt in het bijzijn van wethouder Berend Jan Bruggeman. In verband met het coronavirus werden de lessen online gegeven. Dat kan extra lastig zijn, maar ondanks alles hebben de elf cursisten alle onderdelen goed afgerond.

Lezen, schrijven, luisteren en spreken

De diploma’s zijn behaald aan het Albeda Startcollege Taal & Inburgering. Dit biedt in opdracht van de gemeente formele educatie aan. Inwoners van het eiland die het Nederlands niet als moedertaal hebben, krijgen één avond in de week Nederlandse les. De lessen worden gegeven in de niveaugroepen A1 en A2.

Het examen hiervan omvat vier onderdelen: lezen, schrijven, luisteren en spreken. Als alle vier de onderdelen voldoende zijn, is het diploma behaald.

Certificaten

Op 16 juni werden er elf diploma’s overhandigd. Hiervan waren er vijf op het A1-niveau en zes op A2-niveau. Daarnaast zijn er ook nog certificaten uitgereikt aan vijf cursisten. Zij hebben één of twee onderdelen (nog) niet gehaald.

Van de gediplomeerden zijn zes mensen gestart met een traject op een hoger niveau. De niveaugroep B1 krijgt twee ochtenden les en zij kunnen Staatsexamen doen.

Diverse achtergronden

De geslaagde inwoners van Goeree-Overflakkee hebben verschillende achtergronden. Zij komen onder andere uit Rusland, Oekraïne, Brazilië en Peru. De meeste mensen werken overdag en volgen op vrijwillige basis de lessen. In september is er nog een startmoment. Voor de deelnemers is de cursus gratis.