Rijbewijzen opnieuw langer geldig vanwege lockdown

Foto: Afbeelding van Andreas Breitling via Pixabay

Minister Van Nieuwenhuizen treft een nieuwe coulanceregeling waardoor rijbewijzen die tussen 1 december 2020 en 1 maart 2021 verlopen. Deze blijven geldig tot 1 maart.

Mensen met dat rijbewijs blijven verzekerd. Ook krijgen ze geen boete als ze staande worden gehouden tot de periode dat de coulanceregeling geldt. Er geldt eenzelfde uitstel voor alle beroepschauffeurs waarvan de code 95 in de periode tussen 1 december 2020 en 1 maart 2021 verloopt. De regeling geldt ook voor Europeanen die in Nederland verblijven met een verlopen rijbewijs van een andere lidstaat.

De tijdelijke regeling geldt alleen voor het rijden binnen Nederland. Er is een Europese regeling in de maak. Als die ingaat, komt de Europese regeling in plaats van deze nationale coulanceregeling. Het verlopen rijbewijs geldt niet als identificatiemiddel, met uitzondering van situaties waarbij sprake is van zorgafname.

Extra verlenging theorie examens

Behalve het rijbewijs, blijft ook het theorie examen langer geldig. Examens die verlopen tussen 1 oktober en 1 januari 2021 blijven geldig tot 1 oktober 2021.
Dat geldt ook voor de praktijkexamens voertuigbeheersing motor die zijn verlopen tussen 1 oktober 2020 en 1 januari.