Nieuwe stap in strijd tegen blikjes in de natuur

Foto: Pixabay; fotoblend

Het kabinet zet een volgende stap in de strijd tegen blikjes in het zwerfafval. Het zou gaan om statiegeld.

De ministerraad heeft het ontwerpbesluit voor statiegeld op blikjes goedgekeurd. Dit is een voorstel dat is gemaakt door staatssecretaris van Veldhoven van Infrastructuur en Waterstaat. Hiermee ligt de benodigde wetgeving klaar als het aantal zwerfblikjes volgend jaar niet met minimaal 70 procent is gedaald.

Hoe dan ook minder blikjes in het afval

Het is helaas een vertrouwd beeld geworden. Lege blikjes frisdrank in de berm, sloot of bosjes. Dat staat niet alleen rommelig en lelijk. Het is ook gevaarlijk voor de dieren in de natuur. Zij kunnen zich verwonden aan de scherpe randen van de blikjes. En het is zonde, want een oud blikje kan omgesmolten worden naar een nieuw blikje. Dat scheelt grondstoffen en is beter voor het milieu.

En wil je er iets goeds mee doen? Dan kun je je lege blikjes inleveren bij Kika. Zij krijgen er geld voor waarna ze alsnog worden omgesmolten. Een win-win situatie dus!

Blikjes horen simpelweg niet in het milieu. Het kabinet wil daar dan ook een einde aan maken. Drankproducenten krijgen de tijd om via andere maatregelen een afname van minimaal 70 procent van het aantal zwerfblikjes te realiseren. Als in de loop van 2021 blijkt dat dit niet lukt, dan wordt er statiegeld ingevoerd. Het kabinet wil hoe dan ook af van rondzwervende blikjes.

Regelgeving ligt klaar

De conceptregelgeving voor het statiegeld op blikjes is goedgekeurd door de ministerraad. Dit wordt nu dus voorgelegd aan de Raad van State en het parlement. Als er volgend jaar niet veel minder zwerfafval is dan kan besloten worden het statiegeld in te voeren.

Er is minimaal één jaar invoeringstermijn voorzien om het statiegeld en de inzameling en verweking van blikjes goed te regelen. Zo heeft de sector genoeg tijd om zich voor te bereiden. Het conceptbesluit is grotendeels gelijk aan de regelgeving voor statiegeld op plastic flesjes. Dat voerde Van Veldhoven eerder al in. Het schrijft een statiegeldsysteem voor blikjes water, frisdrank, bier en andere zwak-alcoholische drank in blik voor. Als statiegeld op blikjes wordt ingevoerd, wordt dat minimaal 15 cent per blikje.

Strijd tegen plastic en zwerfafval

Zwerfafval en plastic horen niet in de natuur. Het kabinet onderneemt daarom actie om te voorkomen dat afval ontstaat. Vanaf juli 2021 is het gebruik van wegwerpplastic als rietjes, borden en bestek verboden. Vanaf dat moment is er ook statiegeld op kleine plastic flesjes. Het aanpakken van zwerfblikjes is de volgende stap. Naar schatting komen er jaarlijks zo’n 125 miljoen blikjes in de natuur terecht.

Cookieinstellingen