Nieuwe bomen geregeld voor de Zuiderlandsezeedijk

Foto: PR Water Natuurlijk

Vorig jaar raakten bij een felle zomerstorm een aantal bomen beschadigd aan de Zuiderlandsezeedijk in Oude-Tonge. Daarop werden alle 120 populieren gekapt.

Onlangs werd er een motie ingediend bij het waterschap voor het planten van nieuwe bomen. Die motie is er doorheen en dus komen er nieuwe bomen aan de dijk te staan.

Leefgebied vleermuizen

Met het kappen van de bomenrij verdween een belangrijk leefgebied van diverse soorten vleermuizen. Uit onderzoek bleek ook dat de rij bomen erg belangrijk was voor de vleermuizen. Het onderzoek werd gedaan in verband met de plannen om windmolens te plaatsen.

Het gaat om de Gewone Dwergvleermuis, Ruige Dwergvleesmuis, Rosse Vleermuis en de Laatvlieger. Water Natuurlijk wil dat de gekapte bomen worden terug geplant. Zo kan het leefgebied voor deze beschermde dieren zoveel mogelijk worden hersteld.

Hoe, wat en waar?

In het debat over de nieuwe aanplant werden veel wensen naar voren gebracht. Er werd bijvoorbeeld gesproken over hagen met struweel, al dan niet in combinatie met bomen. Suggestie was ook om de nieuwe Helledijk erbij te betrekken, inclusief herplant. De relatie met de nieuwe windmolens kwam ook aan de orde.

De motie laat ruimte op het punt van de uitvoering. Hierover komt overleg met de Vereniging Natuur en Landschapsbescherming Goeree-Overflakkee. Ook bewoners en boeren worden hierbij betrokken. Heemraad Petra van Nes en fractievoorzitter Anne Mollema stemmen de verdere uitvoering met elkaar af.

Water Natuurlijk is blij met het resultaat. “Het heeft veel energie gekost, maar een jaar na de kap is het besluit gekomen. Er komen nieuwe bomen,” zegt een woordvoerder tevreden. “Goede argumenten in combinatie met een grote betrokkenheid van burgers, hebben de doorslag gegeven.”