Een culturele crossover

Foto: KunstPlus
In de Galerie van KunstPlus aan het Dabbehof 40 te Oude Tonge vindt op vrijdagavond 22 mei een bijzonder concert plaats van muziekvereniging tot Nut en Genoegen uit Melissant.
Deze muziekvereniging behoort tot een van de oudste verenigingen van ons eiland en bestaat uit een 13 tal bijzonder gemotiveerde amateurmusici. De vereniging houdt hun repetitie op maandagavond in Melishof te Melissant. Gelet op de gemiddelde leeftijd van de muzikanten mag het een prestatie worden genoemd dat zij nog steeds onder de bezielende leiding van Piet van Putten uit Ooltgensplaat op dit niveau musiceren. KunstPlus is blij dat tot Nut en Genoegen bij ons wil komen optreden en hoopt in de toekomst vaker samen te kunnen werken. De muziek die ten gehore gebracht gaat worden bestaat voornamelijk uit zgn. marsen, die bij het publiek bekend zijn en fijn in het gehoor zullen liggen.
De aanvang van het concert is 19.30 uur en tijdens de pauze verzorgt KunstPlus zoals gebruikelijk een hapje en een drankje.
Zowel het bestuur van KunstPlus als het bestuur van de muziekvereniging hoopt dat u deze bijzondere avond bijwoont. De toegang is gratis.

Reacties