Groot onderhoud aan Philipsdam (N257)

jun 14 , 10:07 Gemeente
phillipsdam n257
Van 5 tot en met 25 juli 2024, en van 12 augustus tot en met 2 september 2024 vindt er op de Philipsdam (N257) groot onderhoud plaats.
Met dit groot onderhoud zorgt de Provincie Zeeland ervoor dat weggebruikers weer jaren gebruik kunnen maken van een goed onderhouden weg. Daarnaast wordt de weg op de Philipsdam heringericht. De werkzaamheden aan de Philipsdam worden gecombineerd met werkzaamheden aan de Krammerbrug. Die worden uitgevoerd door Rijkswaterstaat. Door de werkzaamheden gelijktijdig uit te voeren zorgen ze voor minder overlast voor het wegverkeer.
Om de kwaliteit van de Philipsdam te kunnen waarborgen is onderhoud noodzakelijk. De weg wordt heringericht met een maximum snelheid van 80 kilometer per uur en er vindt groot onderhoud plaats. Ook wordt er gelijktijdig een fietsoversteek aangepast en een rotonde aangelegd. Dit zorgt voor een betere verkeersveiligheid. De werkzaamheden zorgen voor een goed onderhouden weg, waar weggebruikers weer jaren gebruik van kunnen maken.
De werkzaamheden aan de Philipsdam moeten plaatsvinden van 5 juli tot en met 25 juli 2024. Van 12 augustus tot en met 2 september is de tweede afsluiting voor de werkzaamheden. Bij het plannen van het werk is rekening gehouden met werkzaamheden aan de omliggende wegen A4 en A29.

Hinder

De N257 over de Philipsdam wordt tijdens de werkzaamheden afgesloten voor al het doorgaande wegverkeer. De parallelweg blijft open voor hulpdiensten, langzaam verkeer, fietsers en bromfietsers. Autoverkeer wordt omgeleid via de N59 en A4, en andersom. De omleidingsroute wordt met gele borden aangegeven.
Binnen dit project wordt er op de Krammerbrug van maandag 8 tot en met vrijdag 19 juli een nieuwe slijtlaag aangebracht. In die periode is de brug gestremd. Hoge scheepvaart kan gedurende de werkzaamheden niet passeren en moet daardoor omvaren. Scheepvaart wordt geïnformeerd via een Bericht aan de Scheepvaart (BAS) en via vaarweginformatie.nl
. Langzaam verkeer, fietsers en bromfietsers kunnen de Krammerbrug tijdens deze werkzaamheden niet passeren. Gezien de ligging van de brug is er geen omleidingsroute beschikbaar.

Samenwerking met Rijkswaterstaat

De werkzaamheden van Provincie Zeeland aan de Philipsdam worden gecombineerd met werkzaamheden van Rijkswaterstaat aan de Krammerbrug. De Krammersluizen en de brug hierover zijn onderdeel van de Philipsdam. Op de Krammerbrug wordt de slijtlaag vervangen. Door samen te werken proberen ze de hinder zo beperkt mogelijk te houden.
Meer informatie over dit project is te vinden op zeeland.nl/groot-onderhoud-philipsdam-n257 en op rws.nl/slijtlagen-bruggen .