Windpark Battenoert deelt met omgeving

Foto: Herman Maas

Windpark Battenoert heeft onlangs een deel van de winst gedeeld met de omgeving, waaronder de dorpsraden van Oude- en Nieuwe-Tonge.

Het Windpark draagt jaarlijks per geproduceerde MWh € 0,35,- af aan het Windfonds Battenoert. Met de omgeving is afgesproken hoe de gelden worden verdeeld over enerzijds omwonenden en anderzijds de dorpsraden. Omwonenden binnen 1500 meter van het windpark ontvangen een vaste vergoeding en de dorpsraden van beide dorpen delen het overige deel.

Dorpsraden
Windpark Battenoert produceerde in 2017 in totaal 39.544 MWh aan schone energie waardoor er dit jaar bijna 14.000 euro wordt afgedragen. Na afdracht aan de omwonenden resteert er voor de dorpsraden ruim 5000 euro (Nieuwe-Tonge) en ruim 2500 euro (Oude-Tonge). Deze verdeling is in onderling overleg tot stand gekomen.

Wat gebeurt er met het geld?
Naar aanleiding van de schenking wordt jaarlijks overleg gevoerd over de mogelijke besteding van het geld, tussen de dorpsraden, de gemeente en de Coöperatie Deltawind. De dorpsraad in Oude-Tonge gebruikt het geld dit jaar om vlaggenmasten te plaatsen op de Kaai in Oude-Tonge. Ook wordt het beeld ‘De kaaiwerker’ met behulp van het windfonds letterlijk in de spotlights gezet.

LEES OOK: Koningsspelen bij obs Ollie B Bommel!

De Dorpsraad in Nieuwe-Tonge bekijkt op dit moment de mogelijkheden om onder meer met behulp van het windfonds meerdere speeltoestellen te plaatsen aan de westkant van Nieuwe-Tonge.

Windfondsen
Op Goeree-Overflakkee worden in de komende jaren diverse windfondsen actief waar verschillende dorpskernen aanspraak op kunnen maken. Op de website van Deltawind verschijnt daarom in de loop van dit jaar een overzicht van de verschillende windfondsen met uitleg over hoe hier gebruik gemaakt van kan worden. Windfonds Battenoert is als pilot al eerder opgericht door Coöperatie Deltawind om ervoor te zorgen dat de omgeving direct kan meeprofiteren van het vernieuwde Windpark Battenoert.

Reacties