Gemeente GO steunt ‘Missie Oeganda’

Foto: Sam Fish

De gemeente Goeree-Overflakkee doet mee met ‘Missie Oeganda’. Op Goeree-Overflakkee worden zes gezinnen uit de missiegroep Oeganda opgevangen. In totaal gaat het om 27 personen (volwassenen en kinderen), afkomstig uit de Democratische republiek Congo (DRC) en Soedan.

Elke woningbouwvereniging op ons eiland levert één of twee huizen (zes in totaal). De geplande aankomst in Nederland is tussen eind mei en medio juni (week 21 – 24). Waar deze migranten worden gehuisvest is nog niet bekend. Wel is duidelijk dat het niet gaat om centrale vestiging op één plaats.

Taakstelling
Elke gemeente krijgt van de provincie een taakstelling. Dit aantal is gebaseerd op een verdeelsleutel over alle gemeenten. Voor de eerste helft van 2018 is de taakstelling voor de gemeente Goeree-Overflakkee 37 statushouders. Omdat er nog een achterstand van 21 statushouders openstaat van 2017, is de taakstelling voor Goeree-Overflakkee om vóór 1 juli 58 statushouders te vestigen. De zes gezinnen uit Oeganda (27 personen) tellen mee voor de taakstelling.

Hervestigers
Nederland nodigt elk jaar ook vluchtelingen uit om zich in ons land te vestigen. Zij komen vooral uit vluchtelingenkampen. Het COA zorgt voor de voorbereiding van hun komst naar Nederland. De UNHCR, de vluchtelingenorganisatie van de Verenigde Naties, heeft een programma voor de hervestiging van vluchtelingen in een ander land. Het programma is voor vluchtelingen die niet terug kunnen keren en niet veilig zijn in de regio waar ze verblijven. Nederland is bij dit hervestigingsprogramma aangesloten.

LEES OOK: Afsluiting ‘Masterclass’ op CSG Prins Maurits

Selectiemissies
Tijdens selectiemissies  wordt beoordeeld of vluchtelingen voor hervestiging in Nederland in aanmerking komen. Aan zo’n missie nemen medewerkers van het COA, de IND en het ministerie van Buitenlandse Zaken deel. De UNHCR draagt vluchtelingen voor en de IND beslist wie wordt geselecteerd op basis van het Nederlandse asielbeleid. Medewerkers van het COA doen tijdens een selectiemissie een sociale intake met de vluchtelingen. Zij schatten in of een vluchteling kan integreren in Nederland en of de verwachtingen van de vluchteling reëel zijn.

Welkom op Goeree-Overflakkee
De groep migranten die over enkele weken gehuisvest wordt op Goeree-Overflakkee is geselecteerd op basis van een selectiemissie. Wethouder Gerrit de Jong hoopt dat deze groep zich welkom voelt op ons eiland. “Ik vertrouw er op dat de inwoners van Goeree-Overflakkee de hulp en steun bieden die ze nodig hebben om snel te kunnen integreren”.

Reacties