Liveblog: Verkiezingsdebat @ Staver

Foto: Sam Fish

Op woensdag 21 maart mag Goeree-Overflakkee weer naar de stembussen voor een nieuwe gemeenteraad.

Door Sam Fish

De huidige gemeenteraad bezet al sinds de herindeling in 2013 de 29 zetels van de raadzaal, dus het mag ook wel weer eens tijd worden dat we gaan stemmen. Maar op wie? Om die keuze, hopelijk, iets makkelijker te maken is er op donderdagavond 15 maart een verkiezingsdebat in het Prieel van de Staver in Sommelsdijk. We snappen dat niet iedereen daarbij aanwezig kan zijn, daarom houden wij iedereen op de hoogte met dit liveblog op de website.

Aangezien het een verkiezingsdebat is en niet een evenement waarbij de updates op tijd handig zijn, hebben we besloten om de updates te plaatsen per onderwerp, afgebakend met tussenkopjes. Wil je meepraten? Check onze Facebookpagina!

Op diezelfde Facebookpagina hebben we een poll geplaatst; Ga jij stemmen volgende week? Laat ons in de reacties onder de poll weten waarom wel of niet!

Het verkiezingsdebat begint om 19.30 uur en wordt geleid door Alex Klein van debat.nl. Nog even geduld a.u.b.

De elf lijsttrekkers gaan vanavond in gesprek over vijf verschillende onderwerpen; duurzaamheid, economie, vluchtelingen, participatie en leefbaarheid.

Opening door burgemeester Ada Grootenboer-Dubbelman
“Toen ik net binnen kwam was de zaal maar half gevuld en dat is toch wel een akelig gezicht. Gelukkig zijn nu alle stoelen bezet,” begint burgemeester Grootenboer-Dubbelman haar toespraak. “De gemeente maakt beslissingen over dingen die u en uw directe omgeving raken. Ik hoop dat jullie vanavond goed geïnformeerd worden zodat iedereen volgende week een goed overwogen keuze kan maken.”

LEES OOK: De gemeente roept jongeren op om te gaan stemmen!

“De lijsttrekkers krijgen vanavond de mogelijkheid de kiezers voor zich te winnen, maar ze gaan ook in gesprek met de inwoners van Goeree-Overflakkee. Ik wens iedereen een goed inhoudelijk en boeiend debat toe. Dit is de kans om de zwevende kiezers te overtuigen van hun stem. Wees kritisch, maar speel niet op de persoon en blijf sportief,” gaat ze verder. “Tot slot wil ik graag iedereen oproepen om te gaan stemmen, want één stem meer of minder kan het verschil maken. De stembureau’s hebben openingstijden waar supermarkten jaloers op worden. U kunt van 7.30 tot 21.00 uur uw stem uitbrengen en ze gaan ook niet dicht voor een lunchpauze. Geen enkele reden dus om niet te gaan stemmen.”


De elf lijsttrekkers van de tien (Goeree-Overflakkee Samen heeft twee lijsttrekkers) verkiesbare partijen worden voorgesteld aan de zaal

Eerste debatronde: Duurzaamheid
Tea Both van CDA en Sebastiaan Both van Goeree-Overflakkee Samen (GOS) gaan als eerste het debat aan over windmolens.

Tea Both (CDA): “We zijn niet alleen de partij van vandaag en morgen, maar ook voor het eiland dat we door willen geven aan de generatie na ons. Als we op deze manier door gaan dan putten we de aarde uit en kunnen we niets doorgeven. De windmolens waren een goede inzet van de vorige gemeenteraad en op dit moment is er nog geen vergelijkbare oplossing met hetzelfde resultaat. De gemeente moet voorlichting geven over duurzaamheid. Want ook het verminderen van het verbruik moet gestimuleerd worden.”

Sebastiaan Both (GOS): “Duurzaamheid en windmolens zijn voor ons twee verschillende onderwerpen. De discussie over duurzaamheid wordt elke keer weer aangestipt in discussies over het lange termijn, maar een doel voor 2020 is volgens ons de korte termijn. Ik hoor veel mensen zeggen dat er op een landelijke partij gestemd moet worden, omdat zij een makkelijkere binding hebben met Den Haag, maar een lokale partij staat dichter bij de kwestie over de windmolens.”

Jaap Willem Eijckenduin (PvdA): “Er wordt altijd gezegd dat van duurzaamheid iedereen happy maakt, maar ik vraag me af, geldt dat niet alleen voor de happy few? Want investeren in duurzaamheid kost best veel geld, dus is dat iets voor de mensen met een hoger inkomen. Wat dus zou betekenen dat de armere bevolking met de hoge kosten blijft zitten.”

Tea Both (CDA): “Veel woningbouwverenigingen investeren in zonnepanelen met een goede deal voor de bewoners. Dat zorgt er dus voor dat het niet alleen voor de bevolking met een hoger inkomen is. Daarnaast is de energie van de windmolens voor iedereen op Goeree-Overflakkee.”

De lijsttrekkers zijn, en waarschijnlijk worden, het niet eens over de windmolens op Goeree-Overflakkee. Aanwezigen in de zaal laten weten dat er te veel is waar ze niet over geïnformeerd worden als het gaat om het plaatsen van windmolens en zonnepaneelparken.

Tweede debatronde: Economie
Aat van Alphen (EVV) en Addy Reijerkerk (VVD) starten het debat over de stelling; De gemeente moet meer doen dan afgelopen jaren om de economische kracht van het eiland te versterken.

Addy Reijerkerk (VVD): “Ik ben heel positief over de slagkracht van de gemeente. Na de herindeling moest dat toch weer op gang gebracht worden. Door alle nieuwe dingen die ingezet zijn proberen wij een goede bedrijfsomgeving te creëren, want daar krijg je levendige kernen van. De economie van een eiland geeft een slinger aan alles. Het gaat goed, maar het kan altijd nog beter. We zijn een krimpregio, maar de afgelopen jaren zijn er veel nieuwe inwoners, veel nieuwe woningen en veel nieuwe bedrijven bijgekomen. Maar er zitten nog te veel mensen zonder werk, al worden er ook steeds meer banen gecreëerd, dus het wordt al beter.”

Aat van Alphen (EVV): “Ja, de gemeente moet meer doen aan de economie op het eiland. Heel simpel. Ik ben niet trots op de slagkracht. De gemeente kan veel meer doen om de economie te stimuleren op het eiland. Er is een nieuwe methode gevonden om te kijken hoe het met de welzijn gaat en wij komen niet zo goed uit dat onderzoek. Dat betekent niet dat we het niet goed doen en dat we ongelukkig zijn. Want we kunnen wel heel actief zijn, maar we zijn niet altijd effectief. De kansen liggen hier niet voor het oprapen. Probeer die toegevoegde waarde toe te voegen. De gemeente zou meer in moeten zetten op nieuwe inwoners, we willen nieuwe bedrijven en we willen meer recreanten hebben.” Addy voegt hier bij elk onderdeel toe dat dat er al is.

Johan de Vos (VKGO): “Ik vind u een beetje negatief. Laten we trots zijn op onze ondernemers. De ondernemers hier op Flakkee zijn top.”

LEES OOK: Gemeente GO zet zich in tegen de verpaupering

Gerrit de Jong (Christen Unie): “We hebben heel veel goede bedrijven op het eiland. Veel doen gewoon hun dagelijkse ding, maar we hebben ook ondernemers die het verschil proberen te maken voor het eiland en ik vind dat de gemeente daar meer in kan en moet investeren. Ambitie is de toekomst, dus dat moeten we zeker stimuleren.”

Er wordt verder nog gediscussieerd over de wegen het eiland op en af, die moeten veiliger. En er wordt gespeculeerd over een metroverbinding met de overkant. Die dingen zijn ook belangrijk om de werknemers en werkgevers van Goeree-Overflakkee hier te kunnen houden.

Jaap Willem Eijckenduijn (PvdA): “Ik zeg niet dat er niets gedaan wordt voor de werkgevers en werknemers op Goeree-Overflakkee, maar er wordt op dit moment nog te weinig gedaan.”

Kees van Dam (SGP): “Afgelopen dinsdag werd er in het debat met de ondernemersvereniging gezegd dat de gemeente de ondernemers in de weglopen, zij willen dus juist dat gemeente zich daar totaal niet mee bemoeit.”

Het is tijd voor een korte pauze, het debat gaat rond 20.50 uur verder. 

Derde debatronde: Vluchtelingen
Gerrit de Jong(CU) en Jan Zwerus (Groep Jan Zwerus) hebben het over de stelling; Goeree-Overflakkee moet vluchtelingen ruimhartig ontvangen en ondersteunen.

Gerrit de Jong (Christen Unie): “Ons motto is samen voor een mooi eiland begint met het thema waardevol. En alle inwoners zijn voor Christen Unie waardevol en dat vraagt om een invalshoek waarbij niemand uitgesloten wordt. In onze partij zitten jongeren die net 18 of 19 zijn en wij zijn inmiddels 50% vrouw, met een knipoog naar de SGP. Wij zijn een inclusieve partij, ook voor vluchtelingen. Want vluchtelingen zijn allereerst mensen. We hebben zoveel energie gezien bij vrijwilligers toen zij hier kwamen, dat was geweldig en dat moeten we stimuleren.”

Jan Zwerus (Groep Jan Zwerus): “Met mijn PVV achtergrond moet ik oppassen dat u mij niet gaan stigmatiseren. Deze statushouders moeten menselijk behandeld worden. Daar hoeft je geen christen voor te zijn. Statushouders hebben recht op een bijstandsregeling. Van de 486 bijstandtrekkers uit Nederland is 39% Nederlands met een Nederlandse achtergrond. En ik verlang dat al deze vluchtelingen en statushouders en alle andere bijstandtrekkers werk zoeken. Er ligt genoeg afval en troep in de vrije natuur en dat kunnen deze bijstandstrekkers best opruimen. Het is niet humaan om die vluchtelingen naar Europa te halen. Zij betalen smokkelaars om hier te komen, vrouwen worden onderweg verkracht en kinderen verdrinken onderweg. Het zou humaan zijn om die mensen daar in hun eigen omgeving op te vangen in hun eigen cultuur.”

Gerrit de Jong (CU): “De reden dat mensen hier komen kan heel verschillend zijn, economisch, geloof of oorlog. De term bijstandstrekker vindt ik al verschrikkelijk. Werk is de beste manier om te integreren, dus we zouden ervoor moeten zorgen om mensen zo snel mogelijk in het arbeidsproces te betrekken. Maar sommige mensen zitten niet voor niets thuis met een uitkering. Niet iedereen kán werken. Daarnaast is het de regeling dat de statushouders eerst moeten inburgeren en ze moeten de taal leren en dan pas kunnen ze in het arbeidsveld betrekken.”

Jan Zwerus (Groep Jan Zwerus): “Ik herhaal: Statushouders moeten goed en menselijk behandeld worden, maar Achthuizen heeft een grote dosis vluchtelingen gekregen vergeleken met andere kernen. Verdeel deze mensen over het hele eiland zodat ze niet gaan klusteren.”

Sebastiaan Both (GOS): “De heer Zwerus schetst het beeld dat vrouwen verkracht worden en dat kinderen verdrinken. Ik verwelkom deze mensen met open armen, want als ze dat bereid zijn mee te maken voor een betere toekomst, dan heb ik respect voor deze mensen en zijn ze meer dan welkom om hier een betere toekomst te maken voor hen en hun familie.”

Wim Nagtegaal van Jezus Leeft spreekt zich negatief uit over de vluchtelingenkwestie en is van mening dat de vluchtelingen de huizen van de Nederlandse jeugd en starters inneemt. Kees van Dam van de SGP gaat daar tegenin waarna er meer partijen zich tegen Nagtegaal keren.

LEES OOK: Sociale werkbedrijven ondertekenen intentieverklaring

Jaap Willem Eijckenduijn (PvdA): “Bij ons is iedereen welkom ongeacht geloof, geslacht, seksuele geaardheid of wat dan ook. Dus ook de vluchtelingen die bij ons in Nederland aankloppen.”

Vierde debatronde: Participatie
Wim Nagtegaal (Jezus Leeft) en Jaap Willem Eijckenduijn (PvdA) over de stelling; De gemeente moet meer verantwoordelijkheid neerleggen bij de inwoners zelf.

Jaap Willen Eijckenduijn (PvdA): “Wie is er tegen burgerparticipatie? Wij luisteren graag naar de burger en gaan graag in gesprek. Wij zijn in de raad geplaatst door de burger en worden gesteund door de burger. Wat gebeurt er als we gaan handelen naar de burger? Want stel je voor als ze het niet met ons eens zijn of als ze ineens met hele goede ideeën komen. Stel je voor dat er ideeën komen die niet in het gemeentelijk beleid passen, dan hebben we daar moeite mee. Ik wil graag met elkaar in gesprek, want wat nou als dat goede idee inderdaad niet in het beleid past, dan moeten we daar wat aan gaan doen.”

Wim Nagtegaal (Jezus Leeft): “Participatie heeft twee betekenissen, waaronder de betekenis die de koning twee jaar geleden heeft gebruikt, dat burgers voor hun naasten moeten zorgen, maar daar is geen geld voor, want de helft van de inkomsten gaan naar de belasting.”

Jaap Willen Eijckenduijn (PvdA): “Een oud PvdA-lid stelde ooit voor een burgerparlement in te zetten. Zij werd geloot en mochten hun mening geven over de raadsvoorstellen in de gemeenteraad. Zij konden ervoor zorgen dat sommige besluiten nog eens nagekeken zouden worden.”

Kees van Dam (SGP): “Ik ben zeker voor burgerparticipatie. We moeten luisteren naar elkaar en in gesprek gaan. Maar waar het mij wringt, is dat wij gekozen zijn om besluiten te nemen en hoe ver gaat dan de medezeggenschap van de burgers. Waar ligt de grens en wie hakt dan uiteindelijk de knoop door?”

Jaap Willem Eijckenduijn (PvdA): “Het gaat om dingen als het kappen van bomen. Mogen we deze bomen kappen of niet. Dat is burgerparticipatie.”

Tea Both (CDA): “Ik vind het een heel goed idee om burgers mee te laten denken over een hoop onderwerpen.”

Vijfde (en laatste) debatronde: Leefbaarheid
Johan de Vos (VKGO) en Kees van Dam (SGP) starten met de stelling; De gemeente moet meer doen om de leefbaarheid in kleine kernen te bevorderen.

Kees van Dam (SGP): “Als het gaat om leefbaarheid moeten we uitgaan van de kracht van onze burgers. Je denkt vaak aan het straatbeeld, onderhoud van groen en woningaanbod. Dat soort dingen bepalen de leefbaarheid van de dorpskernen. Maar dat is niet alles. Het gaat er ook om hoe mensen met elkaar omgaan, is er respect, hoe ontmoeten mensen elkaar, zijn mensen er voor elkaar. Dat zijn dingen die de leefbaarheid bevorderden. Dat soort aspecten laat ik aan de inwoners zelf over, dat is niet voor de gemeente. Het is aan de gemeente om te zorgen voor voorzieningen om die aspecten te bevorderen. Zijn er plekken waar mensen zich kunnen ontmoeten, zijn er evenementen waar mensen naartoe kunnen. Natuurlijk hoort er ook een goede kwaliteit van voorzieningen bij en bijbelkwaliteit hoort daar ook bij.”

Johan de Vos (VKGO): “Ik ben zeker wel voor een grotere input van de gemeente. Er moeten meer starterswoningen komen, ouderen moeten bij elkaar kunnen blijven en niet gescheiden leven op hun oude dag. Er moet gebouwd worden naar behoefte. Sportverenigingen, dorpshuizen en uitgaansgelegenheden moeten blijven bestaan. In de grote kernen wordt alles wel geregeld. In de kleine kernen liggen de scholen onder druk en we hopen dat de gemeente iets doet om te helpen bij het redden van de kleine kernen.”

Kees van Dam (SGP): “Een ontmoetingsplek is belangrijk voor elke kern en verder willen we ons volop inzetten voor de woningbouw in de kleine kernen. Stad aan ’t Haringvliet is daar een mooi voorbeeld van.”

Johan de Vos (VKGO): “Daar ben ik het mee eens, er moet in elke kern geïnvesteerd worden.”

Tea Both (CDA): “Het is ook aan de inwoners. Als zij niet mee werken dan heeft de inzet van de gemeente geen kans van slagen, dus het moet een samenwerking zijn tussen de gemeente en de inwoners.”

Johan de Vos (VKGO): “Daarom zijn de dorpsraden ook zo belangrijk. Elk dorp heeft inmiddels een dorpsraad, alleen Middelharnis/Sommelsdijk nog niet en daar gaan we ons de komende jaren voor inzetten om dat waar te maken.”

LEES OOK: RTL4 bezoekt het Streekmuseum, zaterdag op TV!

Jan Zwerus (Lijst Jan Zwerus): “Ik moet wel zeggen dat sinds de opening van de kroeg in Achthuizen het dorp veel meer is gaan leven, dus dat soort vergunningen moeten veel sneller verstrekt worden.”

Addy Reijerkerk (VVD): “Als je kernen leefbaar wilt houden moet je meer activiteiten organiseren voor jongeren.”

Gerrit de Jong (CU): “Op het gebied van leefbaarheid voor ouderen zijn er ook kernen achtergebleven en daar gaan we hard mee aan de slag, want ook de ouderen tellen mee.”

Er wordt gesproken over de zondagsrust. Of daar ooit verandering in komt is nog maar de vraag. SGP en Jezus Leeft zijn voor de zondagsrust, maar een vraag uit het publiek luidt; ‘Wordt er ook rekening gehouden met de mensen die iets anders willen doen op zondag behalve naar de kerk te gaan?’. VKGO is voor rust op zondag wat inhoudt dat iedereen moet kunnen doen wat ze willen, als iedereen maar van zijn of haar rust kan genieten.

Afsluiting door burgemeester Ada Grootenboer-Dubbelman
“Het is altijd lastig om een avond als deze met zoveel verschillende meningen en standpunten te leiden. Ik hoop dat u allen een goede keuze te kunnen maken volgende week. Ik nodig u dan ook allemaal uit om woensdagavond vanaf 21.00 uur voor de uitslagavond hier in het Prieel,” sluit burgemeester Ada Grootenboer-Dubbelman de avond af. “Ik nodig u nu nog allemaal uit voor een hapje en een drankje voor tijdens het napraten. Ga ook gerust het gesprek aan met de verschillende partijen.”

Reacties