Burenruzies op Flakkee verleden tijd?

Foto: Sam Fish

Burgemeester Ada Grootenboer-Dubbelman, Coloured Consultancy en vertegenwoordigers van de woningcorporaties van Goeree-Overflakkee kwamen op woensdagmiddag 6 september bijeen om een convenant te ondertekenen.

Het convenant bestaat uit afspraken die de betrokken partijen hebben gemaakt om burenruzies aan te pakken. “Sinds de vorming van gemeente Goeree-Overflakkee merken we dat er een zichtbare toename is meldingen over buren ruzies,” meldt burgemeester Ada Grootenboer-Dubbelman. “Het oplossen hiervan zou voor de gemeente een dagtaak zijn en dus ook niet haalbaar, maar in mijn vorige gemeente heb ik kennis gemaakt met de Buurtbemiddeling en wij vonden het een goed idee om hen hier ook in te gaan zetten.”

Buurtbemiddeling
Buurtbemiddeling is een landelijke methode, ontwikkeld door het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid. In het project helpen vrijwillige bemiddelaars bij het oplossen van problemen tussen buurtbewoners, zodat de leefbaarheid in de straat, of soms zelfs de hele buurt, zichtbaar verbetert.

LEES OOK: 100 jaar RGO in één boek

De vrijwilligers die hiervoor ingezet worden, worden gescreend en aangesteld door Coloured Consultancy, professionals die ervaring hebben met het aanpakken van woonoverlast.
“We gaan op Goeree-Overflakkee beginnen met een proef van drie jaar waarbij we acht tot tien vrijwilligers inzetten om zo’n zeven zaken per jaar aan te pakken,” vertelt Fica Djohani van Coloured Consultancy. “Op dit moment hebben we op Flakkee al vier zaken afgehandeld met de hulp van het team uit de Hoeksche Waard. Zij zullen de vrijwilligers van Goeree-Overflakkee ook helpen op te starten.”

Vrijwilligers
De buurtbemiddelaars zijn vrijwilligers, die een training Buurtbemiddeling hebben gevolgd en wonen op het eiland. Zij proberen bewoners die onenigheid hebben rond de tafel te krijgen om met elkaar de problemen te bespreken. De bemiddelaars zijn geen rechter en zullen ook niet met een perfecte oplossing klaar staan, maar ze helpen wel bij het maken van afspraken tussen de buurtbewoners om te voorkomen dat alles escaleert. Uiteraard wordt alles in vertrouwen behandeld.

Het team van vrijwilligers op Goeree-Overflakkee is nog niet volledig gevormd, dus schroom vooral niet om aan te melden. Om aan te melden en voor meer informatie kan er contact opgenomen worden met de coördinator van het team via 06-43 00 66 69, of stuur een e-mail naar [email protected].

Reacties