Gemeenteraad buigt zich over huren en onderhoud voetbalvelden

Foto: Pixabay

Donderdagavond 30 maart discussieerde de gemeenteraad van Goeree-Overflakkee over de herijking van de uitgangspunten voor het project harmonisatie huren en onderhoud voetbalvelden.

De raad ging in maart 2016 akkoord met de aanleg van 16,5 kunstgrasvelden en stelde daar het benodigde krediet voor beschikbaar. Verschillende ontwikkelingen hebben een nieuw licht geworpen op dit dossier, waardoor herijking noodzakelijk werd.

Aanbesteding kunstgrasvelden
De gemeente Goeree-Overflakkee trof in 2016 voorbereidingen voor de aanbesteding van 16,5 kunstgrasvelden bij 11 voetbalverenigingen. Daarvoor had de gemeenteraad in 2016 5,3 miljoen euro gereserveerd. Naar verwachting zou de aanbesteding eind 2016 of begin 2017 in de markt worden gezet. De harmonisatieslag, waarbij de aanleg van kunstgrasvelden, renovaties van natuurgrasvelden en het onderhoud zijn meegenomen, betekent voor de gemeente Goeree-Overflakkee een grote investering. Verschillende ontwikkelingen hebben ertoe geleid dat het gereserveerde bedrag ontoereikend is geworden  voor de beoogde aanpak.

LEES OOK: Schotejil in regionale B-competitie

Nieuwe inzichten
Verschillende ontwikkelingen hebben een nieuw licht geworpen op de realisatie van 16,5 kunstgrasvelden en het in stand houden van 19 natuurgrasvelden, voor een bedrag van 5,3 miljoen euro. Er ontstond sociale onrust na een uitzending van Zembla, omdat het sporten op kunstgras met rubbergranulaat mogelijk schadelijke gevolgen heeft. De korrels zouden gevaarlijke stoffen bevatten, die in hoge concentraties kankerverwekkend kunnen zijn. Alternatieven zijn natuurgras, kunstgrasvelden met een infill van kurkgranulaat of een andere variant kunstgras. Een andere kwaliteit kunstgras leidt onherroepelijk tot een fors extra beslag op de financiële middelen. Daarnaast blijken de (externe) begeleidingskosten,  onderhoudskosten en (mogelijk) onvoorziene kosten hoger te zijn dan aanvankelijk gecalculeerd.

Project herdefiniëren
De gemeente heeft moeten besluiten tot het herijken van de uitgangspunten voor wat betreft de harmonisering van huren en onderhoud. Dit betekent dat de aanleg van kunstgrasvelden, ten opzichte van de mogelijkheden tot het herstellen, renoveren (en eventueel upgraden) van de bestaande natuurgrasvelden, opnieuw tegen het licht is gehouden.

Noodzakelijke vervanging
De gemeenteraad heeft op 30 maart in meerderheid ingestemd met het intrekken van het in 2016 beschikbaar gestelde krediet en – vooruitlopend op een definitieve beslissing – gekozen voor de aanleg van 1,5  nieuwe natuurgrasvelden bij DBGC in Oude-Tonge. En de vervanging van één natuurgrasveld bij vv Den Bommel. Omdat de slechte kwaliteit van de natuurgrasvelden bij deze verenigingen op korte termijn actie behoeft.

LEES OOK: Actieve boomfeestdag in Oude-Tonge

Beslissing eind 2017
Het college heeft besloten aan de harmonisatie vast te willen houden. In overleg met de voetbalverenigingen wordt de komende tijd bezien op welke wijze dit alsnog kan worden gerealiseerd. Wethouder Peter Feller: “We zullen op zo kort mogelijke termijn de uitgangspunten voor de herijking voorleggen aan de gemeenteraad, met daarbij een uitgewerkt beeld van de kosten”. Het plan van aanpak, en een definitieve beslissing over de harmonisatie van huren en onderhoud,  wordt in december 2017 verwacht.

Reacties