Gemeentegids dit jaar alleen digitaal

Foto: Sam Fish

De nieuwe gemeentegids van Goeree-Overflakkee, die wordt uitgegeven door Akse Media uit Den Helder, verschijnt weer in het voorjaar van 2017.

Een wijziging, ten opzichte van voorgaande jaren, is dat de gids niet meer huis-aan-huis wordt verspreid.

Geen huis-aan-huisverspreiding
Na een afweging van voor- en nadelen tussen de papieren gemeentegids en de digitale gemeentegids, is er nu gekozen om de papieren versie te handhaven maar de huis-aan-huis verspreiding te laten vervallen. De gids wordt nog gedrukt, maar in beperkte oplage, voor degenen die toch een papieren gids willen ontvangen, bijvoorbeeld oudere inwoners en inwoners die geen internet ter beschikking hebben.

Duurzaamheid en digitalisering
Door besparing van papier, inkt en drukkosten, vanwege de beperkte oplage, draagt de gemeente bij aan een milieuvriendelijke en duurzame werkwijze. Bij de samenstelling van de gidsen wordt ook gebruik gemaakt van FSC-gecertificeerd papier. Een andere bepalend aspect voor de beperkte oplage, is de toename van digitalisering doordat veel mensen informatie zoeken via internet. Daarnaast verwerkt de uitgever tussentijdse wijzigingen van gegevens direct in de digitale gemeentegids, waardoor de digitale gids altijd up-to-date is. Daarentegen staat de inhoud van een papieren gids voor een jaar vast, terwijl er het hele jaar door wel mutaties plaatsvinden. Overigens is de gemeentelijke informatie in de papieren gids slechts een gedeelte van de uitgebreide informatie die te vinden is op de gemeentelijke website. Bovendien sluit het gebruik van de digitale informatievoorziening aan bij het gemeentelijk beleid om de dienstverlening op digitaal gebied te stimuleren: “Regel uw zaken makkelijk en snel via Goeree-Overflakkee.nl!”. De digitale versie van de gemeentegids is te vinden op de gemeentelijke website www.goeree-overflakkee.nl/gemeentegids.

LEES OOK: Pas op voor de leerplichtambtenaar deze vakantie!

Evaluatie
De ervaringen van de beperkte oplage van de gemeentegidsen worden aan het einde van het jaar geëvalueerd, waarbij de afname van de beschikbare gidsen en eventuele reacties worden meegenomen.

Gids toch thuis ontvangen
Ontvangt u toch graag een papieren gemeentegids thuis? Dat kan! Zodra de nieuwe gemeentegids wordt uitgegeven, verschijnt hierover een nieuwsbericht. In dat bericht staat vermeld op welke manier u een gids kunt ontvangen.

Gids voor blinden en slechtzienden
Evenals voorgaande jaren is de gemeentegids in braille, grootlettertype en Daisy cd-rom te bestellen. Eén van deze aangepaste vormen is via de toegankelijke versie van de digitale gemeentegids (www.goeree-overflakkee.smartmap.nl/toegankelijk) kosteloos te bestellen. Een digitale versie kunt u downloaden en een geprinte versie wordt per post verzonden.

Meer informatie
Voor meer informatie over de gemeentegids kunt u contact opnemen met het team communicatie van de gemeente Goeree-Overflakkee, via e-mailadres [email protected].

Reacties