Prestatieafspraken corporaties vastgelegd

Foto: FidesWonen

De gemeente Goeree-Overflakkee, de huurdersorganisaties Goeree Overflakkee en Goedereede ondertekenden op 12 december de prestatieafspraken met de vier woningcorporaties Beter Wonen Goedereede, Beter Wonen Ooltgensplaat, FidesWonen en Woongoed Goeree-Overflakkee.

In de prestatieafspraken leggen de gemeente, de huurdersorganisaties en de vier eilandelijke corporaties zo concreet mogelijk vast wat er in 2017 (met een doorkijkje naar 2018-2021) uitgevoerd gaat worden. Bijvoorbeeld over de beschikbaarheid van woningen, betaalbaarheid, nieuwbouw, onderhoud, verduurzaming van het woningbezit, leefbaarheid, verkoop van huurwoningen, huisvesting specifieke doelgroepen en hoe om te gaan met maatschappelijk vastgoed. Maar ook wordt er in een financieel meerjaren kader naar gekeken dat de corporaties deze activiteiten vanuit een gezonde financiële basis kunnen blijven doen. De prestatieafspraken 2017 van de woningcorporaties Beter Wonen Goedereede, Beter Wonen Ooltgensplaat, FidesWonen en Woongoed GO zijn vanuit een hechte samenwerking samengevoegd in één document.

LEES OOK:  Burgemeester: “2017 wordt een kleurrijk jaar”

De gemeente waardeert de constructieve samenwerking, die niet vanzelfsprekend is. De huurdersorganisaties zijn ook content met de wijze waarop zij hun wettelijke rol in dit proces in hebben kunnen vullen. De corporaties staan klaar om 2017 in te gaan en de uitdagingen die zij met elkaar hebben vastgelegd tot uitvoering te gaan brengen. Zij wensen elkaar daarbij, in het belang van hun huurders, veel succes!

De afgelopen jaren hebben de corporaties op Goeree-Overflakkee forse prestaties geleverd, zowel op het gebied van nieuwbouw, wonen en zorg als onderhoud en verduurzaming. Maar mede door de verhuurdersheffing zijn de huren ook gestegen. Daarom blijft betaalbaarheid de komende periode zeker een primair doel. Ook de komende jaren zullen er grote prestaties van corporaties worden gevraagd. Bijvoorbeeld rond aanpassing van hun bezit naar meer seniorenwoningen om zo een nieuw evenwicht te vinden in het woningbezit van de corporaties. De corporaties zijn zeer ingenomen met het feit dat de huurdersorganisaties en de gemeente op positief kritische wijze meedenken bij het tot stand komen van deze prestatieafspraken.

LEES OOK: Praat over autisme met Contactgroep GO

Ook in 2016 zijn alle genoemde partijen voor het tweede opeenvolgende jaar conform de nieuwe Woningwet in overleg geweest in aanloop naar de prestatieafspraken. Niet dat zij hier eerder niet over spraken, maar deze cyclus en de verantwoordelijkheden van de partijen zijn nu wettelijk vastgelegd. De prestatieafspraken zijn meer geconcretiseerd en er wordt een helder beeld geschetst aan de voornemens van de corporaties op ons eiland.

Op de websites van de corporaties zijn de prestatieafspraken terug te vinden.

Reacties