Jongeren naar Future Generation Forum

Foto: Gemeente Goeree-Overflakkee

Op zaterdag 10 december is Goeree-Overflakkee met een groep lokale jongeren afgereisd naar het Future Generation Forum (FGF) 2016 in Utrecht.

Goeree-Overflakkee presenteerde op verzoek van de organisatie, aan een groep van circa 250 jongeren haar duurzame ambitie om in 2020 energieneutraal te zijn. De jonge generatie kon daarnaast in een workshop meedenken over enkele duurzame vraagstukken die actueel zijn voor Goeree-Overflakkee.

Het is de ambitie van Goeree-Overflakkee om in 2020 energieneutraal te zijn door energiebesparing en duurzame energieopwekking door gebruik te maken van de zon, zee en de wind. Gemeente, ondernemers en maatschappelijke partijen werken bovendien samen aan diverse innovatieve projecten om duurzame ontwikkeling te versnellen. Denk aan innovatieve ontwikkelingen in de landbouw en visserijsector, duurzame mobiliteit, energiebesparingsprojecten, de realisatie van grootschalige zonneparken, het uitbreiden van het aantal windturbines.

LEES OOK: Mogelijke fusie woningcorporaties Flakkee

Bewustwording en bewustzijn
Het nieuwe duurzaamheidsbeleid van Goeree-Overflakkee richt zich ook op bewustwording en bewustzijn. Dit houdt in dat kansen worden benut en dat successen worden gevierd. En dat iedereen aan de slag kan om bij te dragen aan de duurzame ambitie van het eiland. Bewustzijn creëren begint bij de jeugd. Daarom heeft de gemeente via de duurzaamheidsalliantie, de lokale scholen en de coöperatie Deltawind jongeren gevraagd om met de gemeente mee te reizen en deel te nemen aan de FGF 2016. Uiteindelijk zijn zes jongeren met de gemeente meegegaan naar Utrecht voor een dag vol duurzame workshops.

Energieopslag
Eén van de vraagstukken waar de jongeren over mee konden denken was de vraag hoe kun je duurzame energie opslaan. Bij het opwekken van duurzame energie kun je te maken krijgen met overproductie of pieken die niet rechtstreeks naar het netwerk kunnen worden geleid. Hoe je met deze duurzaam opgewekte energie om kunt gaan en wat je ermee kunt doen is een belangrijk vraagstuk waar de gemeente met lokale partners en de netwerkbeheerder mee bezig is. De input van de jongeren kan daar zeker een bijdrage aan leveren.

LEES OOK: Gemeentebestuur op bezoek bij Stellegors en Streekmuseum

Enthousiast en geïnspireerd
Beleidsadviseur Duurzaamheid, Lennard Seriese, nam de jongeren middels een presentatie mee in de ambitie van Goeree-Overflakkee om in 2020 energieneutraal te zijn. Tijdens de stellingen werd de jongeren gevraagd mee te denken over actuele duurzame vraagstukken. Aan wethouder Arend-Jan van der Vlugt konden vragen gesteld worden over de haalbaarheid van de grote ambitie en de bestuurlijke keuzes die daarin gemaakt moeten worden. De meegereisde jongeren waren erg enthousiast over de dag, en zijn geïnspireerd om verdere duurzame stappen te ondernemen. “Het was veel toffer dan ik van te voren had verwacht” aldus Dewi van Loon. Charlene Hersman vertelt “Ik was al vegetariër, mijn ouders gaan overstappen naar een groene energieleverancier en de FGF was mijn laatste duwtje om over te stappen naar een groene bank!”.

Jonge generatie
Het Future Generation Forum 2016 wil de jonge generatie bereiken, betrekken en motiveren om gezamenlijk oplossingen te vinden voor de klimaatproblematiek. De FGF inspireert jongeren door te laten zien dat zij wel degelijk een verschil kunnen maken wat betreft duurzame ontwikkeling.

Reacties