Voorlichtingsavond Everdinapolder S’dijk

Foto: Sam Fish

Op woensdag 30 november organiseert de gemeente samen met Estate Invest een voorlichtings- en inspraakavond over de planontwikkeling voor Everdinapolder in Sommelsdijk.

Tijdens deze avond krijgt u een eerste impressie van de mogelijke ontwikkeling waar de gemeente voornemens is medewerking aan te verlenen. Uiteraard is er een ruime mogelijkheid tot het stellen van vragen en het maken van opmerkingen.

Vanaf 19.00 uur bent u van harte welkom in Het Rondeel aan de Dwarsweg 40 in Middelharnis.

LEES OOK: Toezicht op controle en leefbaarheid

Het programma ziet er als het volgt uit:
Opening en welkomstwoord door wethouder D. A. Markwat
– Toelichting voorontwerpbestemmingsplan Everdinapolder door mevrouw M. Brienissen
– Toelichting beeldkwaliteitsplan en doorkijk naar de verder planvorming door de heer D.D.H. van Es
– Mogelijkheid tot het stellen van vragen
– Mogelijkheid tot het inzien van de plannen en tekeningen

Als u belangstelling heeft voor deze avond, dan kunt u zich bij mevrouw M. Brienissen aanmelden, via telefoonnummer 14 0187 of via e-mail: [email protected]. Uiteraard kunt u ook bij haar terecht met vragen en opmerkingen.

Reacties