Aandacht voor Week tegen Kindermishandeling

Foto: Veilig Thuis

Van maandag 14 tot en met zondag 20 november is het de Week tegen Kindermishandeling.

Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond, het advies en meldpunt voor huislijk geweld en kindermishandeling vraagt deze week extra aandacht voor het melden van vermoedens van kindermishandeling. Sinds het begin van dit jaar ontving de organisatie 1.761 meldingen van kindermishandeling en gaf 2.667 adviezen over kindermishandeling aan ongeruste bellers. In heel Nederland worden naar schatting jaarlijks 119.000 kinderen mishandeld.

Donderdagmiddag, half twee. Een buurvrouw belt naar Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond, het advies- en meldpunt voor huiselijk geweld en kindermishandeling. Met verdrietige stem vertelt ze over de ruzies die maar niet ophouden in het huis naast haar. De eens zo vrolijke kleuter is veranderd in een stil jongetje. Vandaag zag ze zijn vuurrode, dikke wang. Het was een bal, zei hij snel. Ze maakt zich zorgen en vraagt zich af wat ze kan doen. Ze overlegt met Veilig Thuis en besluit om een melding te doen. Haar niet-pluisgevoel is te groot.

LEES OOK: Haringvlietsluizen benoemd tot Rijksmonument

Onderzoek naar melding
Soortgelijke telefoongesprekken voeren de medewerkers van Veilig Thuis iedere dag. Wat gebeurt er daar dan mee? De onderzoeker van Veilig Thuis overlegt met een gedragswetenschapper en vertrouwensarts. Zijn er voldoende feiten om een onderzoek te starten? Dat onderzoek begint dan bij een huisbezoek bij de ouders om de zorgen te bespreken en te luisteren naar hun kant van het verhaal. Als de situatie bij binnenkomst niet helemaal duidelijk is en betrokkenen geen hulp aanvaarden, dan belt de onderzoeker met de school van de kinderen, huisarts, wijkagent en eventuele al betrokken hulpverleners om meer informatie te verzamelen. Samen met de gedragswetenschapper wordt de conclusie getrokken of er sprake is van kindermishandeling en bepaalt welke hulpverlening passend is. Daarin werkt Veilig Thuis indien nodig samen met het Jeugdondersteuningsteam (JOT) en/of de gezinsregisseurs van de gemeente. Mocht vanuit het onderzoek van Veilig Thuis blijken dat de ouders niet willen meewerken, dan wordt er gekeken of er voldoende feiten zijn om gedwongen hulpverlening in te zetten. Veilig Thuis kijkt mee om te zien of de hulp tot gewenst resultaat leidt. De melder krijgt schriftelijk te horen hoe het verder is gegaan met de melding.

Onderbuikgevoel klopt vaak
Juist de zorgvuldigheid in het proces rondom een melding is erg belangrijk, niet alles is immers wat het lijkt. Veel mensen vinden het lastig om met Veilig Thuis te bellen. Twijfelen of ze het wel goed zien, voelen het als verraad of zijn bang voor de gevolgen. Maar toch, vaak klopt een onderbuikgevoel. U bent waarschijnlijk niet de enige die iets ziet, maar misschien wel de eerste die iets doet. Besef dat kindermishandeling vaak het gevolg is van onmacht. Het kan al helpen dat u er bent voor het kind of het gezin. Voor vragen, advies en melden kunt u (anoniem) gratis 24/7 bellen met Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond 0800-2000. Kijk voor meer informatie op www.veiligthuisrr.nl.

LEES OOK: Begroting 2017 officieel vastgesteld

Reacties