Onderzoek naar recreatieterreinen GO

Foto: Sam Fish

In opdracht van de gemeente Goeree-Overflakkee voert adviesbureau MB-ALL een onderzoek uit naar het gebruik van recreatieterreinen op het eiland.

Er zijn circa honderd recreatieterreinen, met een diversiteit aan recreatieverblijven. De gemeente constateert dat nieuw beleid nodig is voor de bestemming en functies van recreatieterreinen, mede omdat er regelmatig sprake is van permanente bewoning en/of huisvesting van seizoenarbeiders.

LEES OOK: Kinderopvang Het Kinderpaleis wordt 5 jaar!

Het onderzoek
De gemeente Goeree-Overflakkee streeft naar een duurzame oplossing om het recreatieve aanbod op het eiland te versterken en andere vormen van gebruik van verblijven op recreatieterreinen beter te reguleren. Voordat de gemeente beleidskeuzes maakt, wil zij graag weten wat het actuele gebruik van de recreatieterreinen is, welke toekomstplannen de exploitanten van de terreinen hebben en wat de wensen en behoeften zijn van eigenaren, bewoners van recreatiewoningen en andere belanghebbenden. Om hier inzicht in te krijgen voert adviesbureau MB-ALL in opdracht van de gemeente een onderzoek uit. In het onderzoek worden belanghebbenden via een enquête om hun mening gevraagd over de huidige situatie en de toekomstperspectieven van recreatieterreinen. De beleidsontwikkeling vindt mede plaats op basis van de uitkomst van deze enquête. Bij het ontwikkelen van het beleid houdt de gemeente ook rekening met juridische en beleidskaders.

Deelname
De gemeente nodigt alle direct belanghebbenden uit deel te nemen aan het onderzoek. Daarbij wordt in ieder geval gedacht aan parkeigenaren, exploitanten, eigenaren van recreatieverblijven, Verenigingen van Eigenaren, belangenbehartigers en werkgevers van seizoenarbeiders, maar ook andere belanghebbenden zijn uiteraard van harte uitgenodigd om deel te nemen.

De enquête is te vinden op: www.mball.nl/enquete-recreatieterreinen. Deelname is anoniem en het invullen van de vragenlijst duurt ongeveer tien minuten. U kunt vóór maandag 24 oktober de enquête invullen. Uw deelname wordt zeer gewaardeerd!

LEES OOK: Ouderen ingelicht over babbeltrucs

Meer informatie
Met vragen over dit onderzoek, kunt u contact opnemen met MB-ALL, Carina van Buren, via telefoonnummer (0346) 58 30 70 of via e-mail [email protected].

Reacties