Vraag op tijd subsidie aan!

Foto: Pixabay; Alexas_Fotos

Het is voor verenigingen, stichtingen en dorpsraden mogelijk om gemeentelijke projectsubsidie aan te vragen voor activiteiten op het gebied van sport, cultuur en/of preventieve volksgezondheid.

Wilt u projectsubsidie aanvragen voor activiteiten die gerealiseerd worden in de eerste helft van het jaar 2017? Dan dient uw aanvraag vóór zaterdag 1 oktober 2016 bij de gemeente te zijn ingediend.

Projectsubsidie
De gemeente Goeree-Overflakkee heeft verschillende beleidsdoelstellingen op de terreinen sport, cultuur en preventieve volksgezondheid. Projecten die bijdragen aan deze doelstellingen komen in aanmerking voor de Projectsubsidie Sport, Cultuur en Preventie Volksgezondheid. De projectsubsidie is vooral bedoeld om initiatieven die vernieuwend zijn een duwtje in de rug te geven en nieuwe samenwerkingsverbanden op Goeree-Overflakkee te stimuleren. Het afgelopen jaar werden projecten als de Colorrun, Start2Swim, Maand van de geschiedenis en de zwemsport promotiedag medemogelijk gemaakt door een projectsubsidie.

LEES OOK: Koninklijke Onderscheiding voor Ineke Jochems uit Nieuwe-Tonge

Indienen vóór 1 oktober 2016
Voor het aanvragen van projectsubsidie kunt u gebruikmaken van het aanvraagformulier dat u vindt op www.goeree-overflakkee.nl/subsidieaanvraag. Projectsubsidie is altijd aanvullend op andere inkomsten binnen de begroting van een project.

Criteria voor het toekennen van projectsubsidie
Aanvragen voor projectsubsidie worden aan de hand van acht criteria gewogen, waarna er een score wordt toegekend aan de aanvraag. Als er meer subsidie wordt aangevraagd dan er beschikbaar is, wordt de subsidie toegekend aan de projecten met de hoogste score. Aanvragen voor een projectsubsidie kunnen twee keer per jaar worden ingediend, namelijk vóór 1 oktober of vóór 1 april. Zo spoedig mogelijk, uiterlijk binnen drie maanden, wordt de indiener geïnformeerd of er projectsubsidie toegekend wordt.

Regeling cultuurparticipatie stopt
De regeling cultuurparticipatie stopt. Dit budget is toegevoegd aan het budget voor de regeling Projectsubsidie Sport, Cultuur en Preventieve Volksgezondheid. Organisaties die voor projecten gebruikmaakten van het budget Cultuurparticipatie kunnen nu een aanvraag indienen voor projectsubsidie.

LEES OOK: Sébas van Lith geeft schoolslagclinic bij ZC Schotejil

Vragen?
Meer informatie over de projectsubsidie vindt u op www.goeree-overflakkee.nl/subsidie. Heeft u vragen? Dan kunt u contact opnemen met Annemieke het Jonk, contactfunctionaris verenigingen. Zij werkt van maandag- tot en met donderdagochtend en is telefonisch bereikbaar via het algemene telefoonnummer 14 0187 of per e-mail: [email protected].

Reacties