Stedin installeert twee transformatoren in Middelharnis

Foto: PR Gemeente Goeree-Overflakkee

Netbeheerder Stedin heeft in Middelharnis twee nieuwe transformatoren geïnstalleerd. Daardoor is er nu ruimte voor extra zonnepanelen.

Met de uitbreiding is de capaciteit van hoogspanningsstation Middelharnis uitgebreid met een investering van 7,5 miljoen euro. Met die uitbreiding is volgens planning in totaal 35 megawatt aan extra transportvermogen voor teruglevering gerealiseerd. Dit staat gelijk aan het vermogen van zo’n 100.000 zonnepanelen. Ruim voldoende voor het wegwerken van de wachtlijst die de afgelopen tweeënhalf jaar is ontstaan. Die ontstonden als gevolg van de enorme groei in het opwekken van duurzame energie.

Stedin pleit voor lokaal gebruik en opslag in de regio waar de energie wordt opgewekt. Alleen zo kan het extra vermogen zo goed mogelijk benut worden. Ook beperk je op die manier het verdere investeren in het wegtransporteren van energie.

Wachtlijst

De wachtlijst is niet helemaal weggewerkt. In totaal staan er nog 26 verzoeken van bestaande en nieuwe grootverbruikklanten voor het terugleveren van elektriciteit. In totaal gaat het om zo’n 8,3 megawatt. Deze ondernemers kunnen nu alsnog een aansluiting krijgen voor het terugleveren van elektriciteit. Zij worden daarvoor actief door Stedin benaderd. Als zij nog steeds behoefte hebben aan het eerder gevraagde (extra) transportvermogen, wordt de aanvraag in behandeling genomen en kan het vermogen worden toegekend.

Voor het verbruik van elektriciteit blijft voorlopig helaas nog wel een wachtlijst bestaan. Dit als gevolg van congestie op het netwerk van landelijk netbeheerder TenneT in en rond de Rotterdamse Haven. Naar verwachting wordt de nodige uitbreiding van deze landelijke infrastructuur tussen 2027 en 2029 afgerond.

Duurzame energie

Op Goeree-Overflakkee wordt veel duurzame energie opgewekt. Op dit moment heeft Stedin op het eiland 291 grootverbruikklanten die elektriciteit terugleveren. 90 procent van de tijd wordt echter meer geproduceerd dan verbruikt. De afgelopen tien jaar heeft Stedin daarom al ruim 100 miljoen euro in het net geïnvesteerd om al deze elektriciteit van het eiland af te transporteren.

Hoofdverdeelstations zijn uitgebreid en gemoderniseerd. Er zijn nieuwe transformatoren, schakelinstallaties en transformatorhuisjes geïnstalleerd. En er zijn elektriciteitskabels onder het Haringvliet doorgetrokken om een verbinding te maken met Rotterdam en de haven. Door extra transformatoren te plaatsen kan de verwachte groei in duurzaam opgewekte elektriciteit de komende jaren worden opgevangen.

De voorkeur gaat er wel naar uit om vooral lokaal de energie te gebruiken en op te slaan. Hierdoor komt er minder druk te staan op het transportnet vanaf Goeree-Overflakkee naar andere gebieden.

We zijn er nog niet

“Door het uitbreiden en versterken van ons elektriciteitsnet ontstaat ruimte voor nieuwe initiatieven voor het opwekken van duurzame elektriciteit. Dat is van groot belang voor de energietransitie en goed nieuws voor ondernemers op de wachtlijst. Maar daarmee zijn we er nog niet,” weet Maarten Bijl. Hij is regiodirecteur Zuid-Holland bij Stedin.

“Helaas hebben grote klanten die meer elektriciteit willen gaan verbruiken de komende jaren nog wel last van krapte op het net. Daarom zijn we in goed overleg met de gemeente over hoe we de opgewekte elektriciteit ook op het eiland kunnen gebruiken en opslaan. Dat zal steeds belangrijker worden in de energietransitie. Ook hier kan Goeree-Overflakkee een voortrekkersrol vervullen. Lokaal gebruik van opgewekte energie bespaart ook nog meer investeringen in de uitbreiding van het transportnet. Zo maken we samen sneller werk van nieuwe energie.”

Samen verduurzamen

Ook wethouder Jaap Willem Eijkenduijn is betrokken geweest bij het project. “We hebben de afgelopen tijd nauw samengewerkt met netbeheerder Stedin. Zo hebben we ervoor gezorgd dat zij alle medewerking en steun hadden om de overbelasting van ons elektriciteitsnet zo goed mogelijk op te lossen. We zijn als gemeente nu heel blij dat dit Stedin gelukt is, zelfs eerder dan gepland. Zo kunnen onze ondernemers die graag willen verduurzamen door zelf duurzame energie op te wekken, dit ook echt gaan doen. Want de wil is er zeker op Goeree-Overflakkee! Samen met onze ondernemers, inwoners en onze netbeheerder Stedin werken we hard aan een duurzame toekomst van ons eiland.”

Over Stedin

Samen werk maken van een leefwereld vol nieuwe energie. Dat is de missie van Stedin. Stedin is de onafhankelijke netbeheerder van het gas- en elektriciteitsnet in het grootste deel van Zuid-Holland en de provincies Utrecht en Zeeland. Stedin zorgt ervoor dat ruim 2,3 miljoen huishoudens en zakelijke klanten over energie beschikken om te leven, werken en ondernemen. Daarbij werkt Stedin aan een duurzaam energiesysteem dat ook in de toekomst betrouwbaar en betaalbaar is.

Het werkgebied is een overwegend stedelijke en industriële regio. In dit gebied is de energie-infrastructuur complex en de afhankelijkheid van energie groot. Stedin heeft ruim 5.000 medewerkers en het hoofdkantoor is gevestigd in Rotterdam.

Aanmelden nieuwsbrief
Cookieinstellingen