Gemeente reageert op aantijging FNV

Foto: Sam Fish

Vakbond FNV kwam afgelopen week naar buiten met het nieuws dat de gemeente Goeree-Overflakkee de regels heeft overtreden bij de energietoeslag.

Volgens de FNV heeft de gemeente de regels voor toekenning van de toeslag strenger gemaakt dan wettelijk is toegestaan. Door de strenge regels zijn inwoners die het al lastig zijn de dupe geworden. Zij krijgen namelijk geen energietoeslag.

“Als inwoner van een gemeente ga je ervan uit dat die gemeente er ook voor jou is als je het moeilijk hebt om de eindjes aan elkaar te knopen. De gemeente heeft namelijk een zorgplicht naar haar inwoners toe. Je zou dan ook denken dat een gemeente altijd probeert zoveel mogelijk minima in de gemeente te ondersteunen. Helaas is dit niet zo als je in de gemeente Goeree Overflakkee woont,” zegt Maureen van der Pligt, FNV-bestuurder Uitkeringsgerechtigden in het bericht van de vakbond.

Energietoeslag

De energietoeslag is in het leven geroepen door de overheid om de stijging van de energiekosten te compenseren. Gemeenten hebben een handleiding gekregen voor het toekennen van deze toeslag. Zij krijgen de kosten hiervoor ook gecompenseerd vanuit het Rijk. De gemeente loopt zelf dus geen enkel financieel risico.

Mensen met een inkomen tot 120 procent van het ‘sociaal minimum inkomen’ komen in aanmerking voor de toeslag. De toeslag voor 2023 is nog niet aan te vragen. De Eerste en Tweede Kamer moeten nog beslissen over het wetsvoorstel. Dit is op 3 juli van dit jaar naar de Tweede Kamer gestuurd. De betaaldatum is daarom ook nog niet bekend.

Fout

Volgens de FNV rekent de gemeente Goeree-Overflakkee onterecht de verhoging van het kind gebonden budget voor alleenstaanden als inkomen mee. Hierdoor vallen sommige mensen buiten de boot als het gaat om de toeslag. “Dit leidt tot onaanvaardbare verschillen,” zegt Van der Pligt. “Niet alleen voor bijstandsgerechtigden, maar ook voor alleenstaande werkende ouders met kinderen die een inkomen uit werk hebben en geen beroep doen op bijstand. De minister heeft duidelijk aangegeven dat deze berekening niet deugt en zelfs tegen de wet ingaat.”

Minister Schouten heeft over dit onderwerp ook Kamervragen beantwoord. Haar antwoord luidde als volgt: “Het kind gebonden budget telt niet mee als inkomen voor het vaststellen van het recht op bijstand. En dus ook niet voor het recht op een eenmalige energietoeslag.”

Reactie gemeente

Op het lezen van het verhaal van het FNV heeft de redactie van Nieuws.nl een e-mail gestuurd naar de gemeente. Hierop kwam het volgende antwoord:

“We nemen de zorgplicht richting al onze inwoners heel serieus. En zeker ook de ondersteuning van onze huishoudens met de laagste inkomens. De ontvangen signalen hebben we serieus genomen en we zijn een onderzoek gestart. Momenteel bevinden we ons in de laatste fase van dit onderzoek. Daaruit komt dat ons beleid rond het toekennen van de Energietoeslag 2022 goed was én dat het extra bedrag van het kind gebonden budget voor alleenstaanden niet bij het inkomen werd gerekend. Het lijkt er wel op dat er een fout op de website heeft gestaan. We onderzoeken dit nu verder.”

Zodra het onderzoek volledig is afgerond komt de gemeente met een extra reactie.

Aanmelden nieuwsbrief
Cookieinstellingen