GO geeft historische korenmolens de ruimte

Foto: Sam Fish

In de gemeente Goeree-Overflakkee staan twaalf historische korenmolens. Deze molens hebben allemaal de status van rijksmonument. Ze zijn bovendien karakteristiek voor het landschap van Goeree-Overflakkee. Voor het behoud van de molens is het van belang dat ze genoeg wind vangen om regelmatig en gelijkmatig te kunnen draaien, zodat er geen onnodige slijtage ontstaat.

Daarom is in de gemeentelijke bestemmingsplannen de zogenoemde ‘molenbiotoop’ opgenomen. Een molenbiotoop is de omgeving waarmee een molen in relatie staat. In het bestemmingsplan is nu geregeld dat binnen een bepaalde afstand van een molen bebouwing en beplanting maar een bepaalde hoogte mag hebben, zodat het voortbestaan van de molen niet in het gedrang komt.

Lees ook: Huishoudelijke Hulp Toelage inzetten voor ondersteuning bij huishouden

Te hoge beplanting
Uit een inventarisatie is gebleken dat er aan de beplanting in de nabije omgeving van de molens op Goeree-Overflakkee veel verbeterd kan worden. De gemeente en de Molenstichting Goeree-Overflakkee besteden hieraan de komende jaren de nodige aandacht. In overleg en in samenwerking met instanties en particulieren die bij de molenbiotopen betrokken zijn wordt de komende jaren de directe omgeving van de molens onder de loep genomen. De beplanting rond de molen De Bommelaer in Den Bommel is op deze manier al met succes aangepast en verbeterd. Voor 2015 staat om te beginnen de biotoop van molen Korenlust in Stellendam op het programma.

Reacties