Samenwerking voor realisatie flexwoningen

Foto: PR Oost West Wonen

De gemeente Goeree-Overflakkee en woningbouwcorporatie Oost West Wonen slaan de handen ineen voor de realisatie van flexwoningen.

In totaal moeten er 111 flexwoningen aan de Sommelsdijkse Havendijk in Middelharnis komen te staan. Hiervoor zijn de twee partijen tot een samenwerkingsovereenkomst gekomen. De flexwoningen zijn bedoeld voor de langdurige opvang van de 300 Oekraïense vluchtelingen op het eiland. De overeenkomst werd ondertekend door burgemeester Ada Grootenboer-Dubbelman en Marleen van de Kamp, directeur-bestuurder van Oost West Wonen.

In de samenwerkingsovereenkomst zijn afspraken vastgelegd over onder andere de realisatie. Maar ook over het beheer van de locatie en verhuur van de woningen. Eén van de 111 flexwoningen is de eerste periode bestemd als kantoor voor locatiebeheer en verpleegkundige zorg.

“Een project als dit, is geen dagelijkse kost,” vertelt Van de Kamp. “Het is voor beide partijen nieuw en daarom des te belangrijker om goede afspraken met elkaar te maken. We zien dat het belangrijk is om in iedere nieuwe fase nauw samen te blijven werken. Nu de afspraken staan en de besluitvorming bij beide partijen rond is, kunnen we met alle vertrouwen verder werken aan de realisatie.”

Gewenste oplevering eind 2023

Het stedenbouwkundig plan voor de buurt met flexwoningen is de afgelopen maanden aangescherpt én vastgesteld. De volgende stap is het aanvragen van de omgevingsvergunning door Oost West Wonen en de aanschaf van de flexwoningen. De bedoeling is dat de eerste flexwoningen eind dit jaar of begin 2024 geplaatst worden. Of deze planning gehaald wordt, is afhankelijk van veel factoren. Denk aan het leveringstermijn van de woningen en de vergunningsaanvraag.

“De planning is en blijft ambitieus, maar de noodzaak is groot. We vangen nu inmiddels een jaar lang Oekraïense vluchtelingen op. We zien dat de Oekraïners hier, ondanks de zorgen over hun thuisland, actief meedoen in onze samenleving,” zo geeft de burgemeester aan. “Maar de huidige opvanglocaties zijn niet ideaal en geven door de tijdelijkheid en de beperkingen ook nieuwe stress. Er is behoefte aan een veilig, stabiel en rustig onderkomen. Dat kunnen we bieden met de flexwoningen.”

Langdurige opvang Oekraïense vluchtelingen

Vanaf eind maart 2022 biedt de gemeente onderdak aan ruim 300 Oekraïense vluchtelingen. Dat gebeurt op verschillende locaties op ons eiland, waaronder een grote gemeentelijke opvang op drie locaties in Dirksland en Middelharnis. Deze opvang is tijdelijk. De gemeente heeft Oost West Wonen, als deskundige op het gebied van sociale huisvesting, gevraagd om samen de mogelijkheden te onderzoeken. Beide partijen vinden het belangrijk om deze groep voor een langere periode een (t)huis te kunnen bieden.

Een nieuwe tijdelijke buurt met 111 flexwoningen biedt een snel te realiseren oplossing. En dat zonder dat het ten koste van de bestaande woningvoorraad gaat. De woningen zijn in eerste instantie voor de Oekraïense vluchtelingen. Als de Oekraïense vluchtelingen kunnen vertrekken, komen de woningen beschikbaar voor reguliere woningzoekenden van Oost West Wonen. Dit kan op de locatie aan de Havendijk zijn of op een andere locatie.

informatiebijeenkomst

Binnenkort organiseert de gemeente een informatiebijeenkomst voor betrokkenen en omwonenden. Meer informatie over het project, de actuele stand van zaken en het antwoord op veel gestelde vragen zijn te vinden op de website van de gemeente.

Aanmelden nieuwsbrief
Cookieinstellingen