SGP neemt voortouw in aanscherping verblijfsrecreatie

Foto: Sam Fish

In december van het afgelopen jaar en op donderdag 9 maart 2023 sprak de gemeenteraad over het ontwikkelkader verblijfsrecreatie.

Het ontwikkelkader wordt gebruikt om nieuwe initiatieven op het gebied van verblijfsrecreatie te beoordelen. Het collegevoorstel om uitbreiding van verblijfsrecreatie op de kop van het eiland verder in te perken is gewijzigd. Dat gebeurde op initiatief van de SGP.

Het eerste ontwikkelkader dateert van 2019. Inmiddels is het ontwikkelkader geëvalueerd met de partijen die betrokken waren bij het opstellen ervan. Ook is er een inwonersonderzoek geweest. In mei 2022 is dat gepresenteerd aan de gemeenteraad. In diezelfde periode is het coalitieprogramma ‘Samen keuzes maken voor Goeree-Overflakkee’ vastgesteld. Daarin is afgesproken dat er geen grootschalige uitbreiding van recreatie op de kop mag plaatsvinden. Daarbij moet aan de uitbreiding van B&B op de kop een halt moet worden toegeroepen.

Verdere aanscherping

Onder meer die zaken zijn verwerkt in de evaluatie van het ontwikkelkader. Maar voor de SGP ging dat niet ver genoeg. “De uitkomsten van het inwonersonderzoek wegen voor de SGP heel zwaar,” laat woordvoerder Adriaan Kasteleijn weten. “Een duidelijke meerderheid heeft aangegeven dat ze druk ervaren vanuit recreatie en toerisme. Daarom hebben wij een amendement ingediend om het collegevoorstel nog wat verder aan te scherpen.”

De kern van het amendement is dat met name wonen en recreatie niet verder vermengen. Bijvoorbeeld doordat er binnen de dorpskernen op de kop van het eiland geen hotels bij komen. “Ook willen wij geen verdere verstening op plaatsen waar mensen nu toeristisch kunnen kamperen. Zo blijft die specifieke vorm van recreatie behouden.”

Het amendement heeft steun gekregen van CDA, CU, PvdA en D66. De SGP hoopt erop hiermee de balans te versterken tussen wonen en verblijfsrecreatie op de kop van ons eiland.

Cookieinstellingen