Ingezonden: Voorkom sociaal isolement van onze dorpen

Foto: Mark de Koning

Petra ’t Hoen van de Partij van de Arbeid heeft een opiniestuk ingezonden over het openbaar vervoer op het eiland. Deze is hieronder te lezen.

Door Petra ’t Hoen (PvdA)

Boer Pieter Dirk Sieling uit Melissant droomde in 1932 over een vaste oeververbinding tussen Goeree-Overflakkee en de Hoeksche Waard. Zijn boerderij had de toepasselijke naam ‘Geduld en Volharding’. Precies 32 jaar later slaakten de bewoners van Flakkee een zucht van verlichting toen de Haringvlietbrug werd geopend. Het was hun ‘Poort naar het noorden’ die het isolement doorbrak.

De jaren daarna bleef het wel tobben met het verkeer van en naar Rotterdam. De Barendrechtse brug werkte namelijk extreem remmend op de doorstroming. Er kwam pas vaart in toen in 1969 de Heinenoordtunnel werd geopend. Hierdoor kwam de Haringvlietbrug vol tot zijn recht.

Opnieuw problemen

Bijna zestig jaar later is de capaciteit van beide oeververbindingen onvoldoende. De ambities voor woningbouw in de gemeenten Goeree-Overflakkee en Hoeksche Waard botsen met de beperkte bereikbaarheid. Door het gebrek aan ontsluitingen op (provinciale) wegen en te grote verkeersdruk op bestaande wegen en dijken staat de bereikbaarheid onder grote druk. Het uitgangspunt dat je eerst moet kunnen bewegen voor je bouwt wordt met voeten getreden. Onze fraaie plattelandsgebieden hebben bovendien te maken met het schrappen van buslijnen vanwege de kosten.

Rendabele rechtstreekse buslijnen richting de stad blijven bestaan en worden zelfs uitgebreid. Maar de verbindingen tussen dorpen, die het cement vormen van de hechte dorpsgemeenschappen op de eilanden, vervallen. Wie niet is aangesloten op het openbaar vervoer, is aangewezen op de auto van familie of buren. Een nieuw isolement van de kleine kernen en hun inwoners dreigt. Wat sterk is wordt sterker gemaakt, wat zwak staat juist zwakker.

Basisrechten

In dit deel van de dichtstbevolkte provincie van Nederland stapelen de bedreigingen zich op. Onvoldoende capaciteit van oeververbindingen en ontoereikende capaciteit op de smalle wegen en dijken. Maar ook bezuinigende vervoersbedrijven die de leefbaarheid aantasten. Het leidt tot een onwenselijk onderscheid tussen kansrijk en kansarm.

De PvdA vindt dat goede bereikbaarheid en openbaar vervoer basisrechten zijn. In een welvarend land moet iedereen gemakkelijk met het openbaar vervoer naar school, het ziekenhuis of familie kunnen gaan. Dit betekent dat iedere stads- en dorpskern zowel overdag, ‘s avonds als in het weekend bereikbaar is met het openbaar vervoer en de auto. Veel van deze keuzes worden gemaakt door de provincie. Investeringen in openbaar vervoer en bereikbaarheid kosten tijd en zijn bovendien duur. Fundamenteel andere keuzes zijn nodig en niet alles kan.

Het is de hoogste tijd om de uitholling van het openbaar vervoer een halt toe te roepen en fors te investeren in een betere en betaalbare bereikbaarheid van onze dorpen.

Petra ’t Hoen – fractievoorzitter PvdA Goeree-Overflakkee
Mark de Koning – fractievoorzitter PvdA Hoeksche Waard
Lars Klappe – kandidaat Provinciale Statenlid PvdA Zuid-Holland

Cookieinstellingen