Subsidieregeling vergroenen van tuinen vergroot

Foto: Wim van Vossen

De gemeente Goeree-Overflakkee verruimt de subsidieregeling voor het vergroenen van tuinen. Vanaf nu kunnen inwoners en organisaties hiervoor subsidie aanvragen.

Het gaat om maatregelen zoals de aanleg van een groen dak, verwijderen van tegels uit de tuin of het plaatsen van een regenton. De regeling bestaat sinds 2021 maar is dit jaar ruimer. Zo mogen nu ook bewoners van huizen in nieuwbouwwijken een aanvraag indienen. Ook is het subsidiebedrag voor een groen dak verhoogd. En kunnen naast inwoners ook organisaties zoals verenigingen, stichtingen en kerkgenootschappen een aanvraag indienen.

We krijgen steeds meer te maken met extreem weer. Er zijn vaker hevige regenbuien en tegelijkertijd maken we langere perioden van droogte en hittegolven mee. Dit zorgt voor meer wateroverlast of in droge periodes juist voor te weinig water. Je kunt je hier op voorbereiden door de tuin aan te pakken. Tegels eruit, regenton erin en een groen dag. De gemeente subsidieert dit soort maatregelen. Zo willen ze inwoners helpen met het voorbereiden op het veranderende klimaat.

Subsidie aanvragen

Woningeigenaren, huurders, verenigingen en stichtingen kunnen de uitgebreidere subsidie aanvragen. Dit kan vanaf 1 maart bij de gemeente. Inwoners kunnen maximaal € 750,- subsidie krijgen per aanvraag. Voor organisaties is een aparte regeling gemaakt, zij kunnen maximaal € 5.000,- subsidie per aanvraag krijgen.

Meer subsidie voor groene daken

Het subsidiebedrag voor een groen dak is verhoogd van € 6,- per m2 naar € 12,- per m2.  Een groen dak is een belangrijke maatregel. Het zorgt voor verkoeling van de woning in de zomer en isoleert juist in de winter. En een groen dak houdt regenwater beter vast. Tot slot is een groen dak ook goed voor de biodiversiteit.

De gemeente Goeree-Overflakkee heeft in totaal 150.000 euro beschikbaar voor de subsidieregelingen. Vanaf 1 maart 2023 tot eind 2025 kan de subsidie aangevraagd worden via de website van de gemeente. Meer informatie is te vinden op de website van de gemeente.

Cookieinstellingen