CS-Staal helpt kandidaten Ontwikkelbedrijf aan werk

Foto: PR Gemeente Goeree-Overflakkee

Metaalbewerkingsbedrijf CS-Staal uit Oude-Tonge en het Ontwikkelbedrijf werken samen om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt te helpen.

Op woensdag 1 februari was het een mooi feestje bij het bedrijf in Oude-Tonge. Wethouder Berend Jan Bruggeman was daar voor de ondertekening van een intentieverklaring. En dat niet alleen, hij heeft ook een mbo-praktijkverklaring overhandigd. Deze was voor kandidaat Jeffrey Föller.

CS-Staal realiseert de productie grotendeels met mensen die een afstand hebben tot de arbeidsmarkt. Dat is wat het bedrijf onderscheidend maakt. Dit doen ze zonder in te leveren op kwaliteit, service en prijs. Ze werken namelijk volgens het Social Return on Investment principe (SROI). Dit is een aanpak om werkgelegenheid te creëren voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.  De eerste kandidaten van het Ontwikkelbedrijf zijn al aan de slag. Ze worden begeleid door de praktijkopleider vanuit het Ontwikkelbedrijf en een mentor van CS-Staal.

Het ontwikkelbedrijf

Bij Ontwikkelbedrijf Webego leren en werken mensen die hulp nodig hebben om (weer) mee te kunnen doen op de arbeidsmarkt. Ze gebruiken hiervoor ontwikkellijnen. De samenwerking met CS-Staal komt terug in de ontwikkellijn techniek.

“Het is goed en belangrijk dat afspraken tussen CS-Staal en het Ontwikkelbedrijf nu officieel zijn vastgelegd. En dat hebben we gedaan met het ondertekenen van een intentieverklaring,” laat wethouder Bruggeman weten. “Dit geeft mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt nieuwe kansen en mogelijkheden. En dat op ons eigen, mooie Goeree-Overflakkee.”

Aan de slag

Bij het Ontwikkelbedrijf leren de kandidaten eerst wat nodig is om aan de slag te gaan als technisch medewerker. Daarbij volgen de kandidaten een praktijkwerkboek op mbo niveau 1. Vervolgens gaan ze bij CS-Staal onder begeleiding van een ervaren medewerker meedraaien in de onderneming. Hier volgen zij nogmaals het werkboek om te kijken of hun vaardigheden passen bij het bedrijf. Als het goed gaat volgt een dienstverband van minimaal een half jaar.

Het werk dat ze uitvoeren bestaat uit onder meer het circulair produceren van veiligheidsvoorzieningen, onderdelen en toebehoren voor afvalinzamelingssystemen. Daarnaast zijn andere voorkomende werkzaamheden het bouwen van afvalinzamelingssystemen voor derde partijen.

Uitreiking praktijkverklaring

Maar er werd deze middag niet alleen een intentieverklaring ondertekend. Jeffrey Föller mocht namelijk ook zijn praktijkverklaring ontvangen. Deze werd uitgereikt door Nico van Waardenberg. Hij is BPV, beroepspraktijkvorming, begeleider van het Albeda College.

“Jeffrey is gestart in de ontwikkellijn techniek van het ontwikkelbedrijf. Daarna is hij verdergegaan voor de praktijkverklaring. Bij praktijkleren met praktijkverklaring wordt gekeken naar wat een kandidaat aan vaardigheden moet ontwikkelen om bij een bedrijf te kunnen werken. Dit gebeurt op basis van zogeheten mbo-kwalificatiedossiers. Daarin staan de eisen waaraan een student moet voldoen om zijn diploma te behalen. Jeffrey voldoet ruimschoots aan deze eisen. Namens eenieder die hierbij betrokken is wil ik Jeffrey van harte feliciteren met deze mooie prestatie!”

Cookieinstellingen