Rapport onderzoek misstanden Oostflakkee

Foto: Sam Fish

Sinds de start van de gemeente Goeree-Overflakkee heeft de gemeenteraad regelmatig klachten en beschuldigingen ontvangen die onrechtmatigheden, niet-integer gedrag en/of een incorrecte (bestuurs)cultuur in de voormalige gemeente Oostflakkee suggereren.

Om meer zicht te krijgen op deze klachten en beschuldigingen, en de eventuele doorwerking van ongewenste praktijken in de huidige gemeente, besloot de raad een onderzoek te starten. Voor de begeleiding is een commissie uit de raad benoemd. Het onderzoek is uitgevoerd door Berenschot Groep B.V. Er was voor een ieder de mogelijkheid om vermeende misstanden vertrouwelijk via een meldpunt bij Berenschot te melden. Het onderzoek bestond vervolgens uit het bestuderen van documenten, het afnemen van vele (diepte)interviews en het voeren van verificatiegesprekken.

LEES OOK: Inloopochtend voor stomadragers

Op donderdag 31 maart maakte de begeleidingscommissie het rapport met de resultaten van het onderzoek openbaar. In de openbare raadsvergadering van 7 april a.s. zal de gemeenteraad het onderzoeksrapport beeldvormend behandelen. De vergaderingen van de gemeenteraad zijn live te volgen via http://goeree-overflakkee.notubiz.nl.

Reacties