Muziekschool wordt Muziekgebouw GO

Foto: Muziekgebouw GO

Mogen we ons even aan u voorstellen?

Wij zijn de oprichters van de stichting Muziekgebouw Goeree-Overflakkee, in het dagelijks gebruik Muziekgebouw GO.

Samen met de Gemeente Goeree-Overflakkee, het primair onderwijs, de bestaande muziekscholen en de muziekverenigingen hebben wij gehoor gegeven aan de oproep van de Gemeenteraad om het muziekonderwijs te reorganiseren.
De raad vroeg om een organisatie waarin continuïteit, kwaliteit, betaalbaarheid voor de consument, efficiency en diversiteit worden gewaarborgd. Maar ook het nieuwe plan van het college van B&W, algemene muzikale vorming voor één leerjaar op alle basisscholen, moest binnen de nieuwe organisatie worden gerealiseerd.
De startdatum van de nieuwe organisatie? Officieel 1 augustus 2016, dus het begin van het nieuwe schooljaar.

LEES OOK: Elk-weervoorziening in Ouddorp

En de nieuwe organisatie gaat er natuurlijk komen! Er wordt op dit moment nog keihard gewerkt, overlegd, informatie en advies ingewonnen en er worden afspraken gemaakt en vastgelegd. Er wordt ijzer met handen gebroken en daarna gesmeed als het op de goede temperatuur is. Er worden nieuwe projecten ontwikkeld en oude, vertrouwde projecten opnieuw opgenomen.

Dus, nieuw en vertrouwd!
Nieuw wordt de naam, Muziekgebouw GO. Deze naam kan in de toekomst alles verbinden wat er op muzikaal gebied op ons eiland gebeurt. Het nieuwe logo ziet u bovenaan de brief.

Nieuw in het Muziekgebouw GO wordt de intensieve samenwerking met alle muziekverenigingen op het eiland. Al hun leerlingen gaan les krijgen via het Muziekgebouw GO voor een tarief dat rekening houdt met de andere kosten en de inspanningen die verband houden met het lidmaatschap van een muziekvereniging. (Voor huidige leerlingen waar een grote tariefstijging dreigt is een tijdelijke compensatieregel van de gemeente van toepassing.)
Uiteraard verandert er niets aan het lesaanbod voor leerlingen die geen lid zijn van een muziekvereniging.

Nieuw is het uitgebreide aanbod aan lesvormen. Behalve de vertrouwde instrumentale en vocale lessen in privé-, duo- of triovorm, komen er mogelijkheden voor korte cursussen, opfriscursussen, workshops en zelfs cursussen op maat met een specifieke duur en inhoud. Ook de diversiteit in het lesaanbod kan, bij voldoende vraag, soepeler worden uitgebreid.
De leslocaties zullen verspreid op het eiland liggen, zodat alle leerlingen zoveel als redelijkerwijs mogelijk is, in of dichtbij hun eigen dorp naar muziekles kunnen.

LEES OOK: Lever je rommelmarktspullen in!

Maar vooral nieuw is het project Muziek Carrousel ¹) dat op dit moment door professionele mensen, waaronder Arie Stolk, wordt ontwikkeld en dat met ingang van het schooljaar 2016-2017 wordt uitgerold in groep 4 (4/5) van nagenoeg alle basisscholen in onze gemeente. De twee scholenkoepels Kindwijs en Sopogo zijn volledig betrokken geweest bij de integratie van dit plan op de basisscholen.
De manier waarop deze lessen ingevuld gaan worden is zeer innovatief en omvat zowel een doorlopende cursus muziekleer voor één jaar als een afwisseling van instrumentgroepen die in dat jaar aan bod komen. Een muzikale carrousel dus.
De lessen gaan zo veel mogelijk gegeven worden door dezelfde docenten die de instrumentale en vocale lessen buiten het basisonderwijs gaan geven.

Veel vernieuwd, maar ook veel vertrouwd
Goede dingen moet je niet veranderen. Daarom blijven veel dingen in de nieuwe situatie dus precies zoals ze waren.
De kwaliteit van de  instrumentale/vocale lessen blijft natuurlijk behouden. Bij welke organisatie ze ook werden gegeven en op welk instrument dan ook. Het brede lesaanbod, van harp tot saxofoon, van piano tot trompet, van orgel tot gitaar kortom alles waar op dit moment les in wordt gegeven, blijft bestaan.

Ook zullen zoveel mogelijk dezelfde docenten die muzieklessen weer gaan geven.
De dagelijkse leiding van het nieuwe Muziekgebouw GO is in handen van Rinus Verhage en Arie Stolk. Dezelfde mensen die al tientallen jaren garant hebben gestaan voor een belangrijk deel van de muzikale status van Goeree-Overflakkee.

Ook de lesgeldtarieven blijven nagenoeg voor iedereen gelijk. (Zie de hierboven genoemde uitzonderingsregels voor leden van de aangesloten muziekverenigingen.) Helaas zal de muziekles voor mensen boven de 21 jaar duurder worden. Dit heeft te maken met de verdeling van de gemeentelijke subsidie.

LEES OOK: Meer bewegen met Stichting ZIJN

De mogelijkheid om mee te spelen in een ensemble van het instrument waar je les op krijgt blijft tegen dezelfde condities bestaan en ook het zeer diverse ensemble van Wim Soeters en het Groot Muziekschoolorkest van Piet Westhoeve zullen deel gaan uitmaken van het Muziekgebouw GO.

Een lang verhaal, maar er is ook veel veranderd.
Binnenkort komt de nieuwe website online met daarop nog meer specifieke informatie. Vanaf dat moment heeft u ook de mogelijkheid om vragen te stellen.

Tot de allereerste les van het schooljaar 2016-2017 zal nog veel werk moeten worden verzet, maar dat doen we graag, want het resultaat zal een mooie beloning zijn!

 

Reacties