Oekraïense vluchtelingen mogen langer blijven

Foto: PR Gemeente Goeree-Overflakkee

De Oekraïense vluchtelingen mogen tot het eind van het jaar in Dirksland blijven in de gemeentelijke noodopvang. Alle locaties blijven langer beschikbaar.

Met de uitbraak van de oorlog in Oekraïne besloot de gemeente onderdak te bieden aan vluchtelingen. Het voordeel was dat op dat moment drie complexen in Dirksland (deels) leeg stonden. Een paar maanden eerder was namelijk woonzorgcomplex Bestenwaerd opgeleverd. Die panden vielen onder het beheer van CuraMare en Oost West Wonen. En zij wilden best meewerken aan de noodopvang. En ook de voormalige en toekomstige gebruikers – Zeeuwse Gronden en Sjaloom Zorg – zegden hun medewerking toe.

Vanaf het begin was duidelijk dat de opvang op de locaties in Dirksland tijdelijk zou zijn. Er liggen namelijk toekomstplannen voor de panden. De gemeente is blij dat de partijen bereid zijn om nog even te wachten met het uitvoeren van die plannen. Het geeft ook rust aan de opgevangen vluchtelingen.

Draai gevonden

Sinds maart zijn er bijna 180 Oekraïense vluchtelingen aangekomen in Dirksland. Zij verblijven in de Geldershof en Elkersweide. Onder hen zijn veel kinderen. Deze mensen hebben de afgelopen maanden hun draai gevonden in de opvang. Maar natuurlijk zijn ze bang en bezorgd over hun thuisland en de mensen die daar nog zijn.

De kinderen en jongeren krijgen onderwijs. Dit gebeurt ook vaak digitaal vanuit hun thuisland. Een deel van de Oekraïners werkt ook. Alle kamers van de twee complexen zijn gevuld. Molenzicht is vanaf het begin leeg gehouden. Dat is bewust gedaan om knelpunten bij de opvang te kunnen oplossen. Daar blijft Molenzicht ook voor bedoeld.

Langdurige opvang

De gemeente kijkt op dit moment samen met Oost West Wonen naar een mogelijkheid voor langdurige opvang. De intentie is er om de vluchtelingen hier op het eiland op te blijven vangen. Daarbij is het voornemen om de druk op de (huur)woningmarkt niet verder te laten oplopen. Voor langdurige opvang is zorgvuldige afstemming nodig met diverse partijen. Denk aan de Veiligheidsregio en het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

De gemeente hoopt in september of oktober meer duidelijkheid te hebben.

Cookieinstellingen