Eilandelijke fractie SGP gaat de boer op

Foto: PR SGP Goeree-Overflakkee

Op zaterdag 16 juli bezochten fractieleden van de eilandelijke SGP een aantal agrariërs op het eiland. Ze wilden in gesprek gaan en horen wat er leeft in de sector.

Het bezoek is uiteraard naar aanleiding van de landelijke stikstofproblematiek. De reeks bezoekjes startte bij boerderij Zonnewende in Ouddorp. Daar werden ze gastvrij ontvangen door zeven agrariërs uit Ouddorp en Goedereede. Het tweede deel van de ochtend was de groep te gast bij kaasboerderij de Westplaat in Sommelsdijk. Ook hier hadden zeven agrariërs uit de directe omgeving verzameld om hun verhalen te delen.

Kringloop

De rode draad in de gesprekken was toch wel het ontbreken van perspectief. Maar ook de grote mate van onzekerheid als gevolg van de stikstofplannen hakken erin. De bereidheid om te innoveren, naast wat er al gebeurt, is er zeker. Maar dan moet er wel zekerheid komen.

Verder werd er bevestigd dat op ons eiland eigenlijk geen intensieve landbouw plaatsvindt. Kringlopen worden met behulp van akkerbouwbedrijven gesloten en mestoverschotten zijn er niet. Ook bleek dat een groot deel van de agrariërs actief is met beheer van natuurgebieden. Dit doen ze door maaien of begrazing.

Vervolgstappen

Wat de SGP betreft, hoort de agrarische sector bij ons eiland. Niet alleen is het belangrijk voor de voedselvoorziening, maar ook voor de werkgelegenheid. Daarbij is het karakteristiek voor het landschap van het eiland.

“Een eiland zonder agrarische sector kunnen we ons niet voorstellen,” zegt fractievoorzitter Hendrik Herweijer. “Daarom wil de SGP dat deze sector een volwaardig gesprekspartner is bij de vervolgstappen in het stikstofbeleid. Alle sectoren moeten een bijdrage leveren. Naast gericht kijken naar de gevoeligheid van natuurgebieden, hoort daar ook bij dat goed gekeken wordt naar de bron van stikstofdepositie. Kortom, er is werk aan de winkel voor het Rijk en de Provincie. En daar zal de eilandelijke SGP-fractie zeker op toezien.”

Cookieinstellingen