Duidelijke steun gemeenteraad voor agrarische sector

Foto: PR CDA Goeree-Overflakkee

In de gemeenteraad is een motie ingediend om te komen tot een breed gedragen aanpak van de stikstof. Dit was op initiatief van de eilandelijke CDA en VVD fracties.

De aanpak moet bestaan uit realistische, haalbare en betaalbare doelen. Deze moeten dan ook passen bij Goeree-Overflakkee. Een week lang is er intensief onderhandeld. Maar het is de indieners gelukt om de gezamenlijke motie unaniem door de raad te krijgen.

In de raadzaal zaten ruim 75 boeren op de publieke tribune om de motie te ondersteunen. De raadsleden werden bij aanvang door het verrast met worteltjestaart. Dit was gemaakt met de producten van de eilandelijke boeren.

De motie

De motie pleit voor haalbare en realistische doelen op Goeree-Overflakkee. Maar ook voor een evenwichtige verdeling van de stikstofopgave. De boeren willen daarnaast een duidelijk toekomstperspectief voor de agrarische ondernemers. En ze willen ondersteuning van de sector om zelf met plannen te komen.

De motie werd door alle aanwezige fracties ondersteund. Henk van Putten (CDA) is wethouder Landbouw & Visserij. Hij gaf aan meteen actief met deze motie aan de slag te gaan in de richting van de provincie. Hij sprak eerder al zijn begrip en steun uit voor de boeren van het eiland.

Grote zorgen

Voor het CDA was de motie een vervolg op een eerder statement. Daarin geeft de eilandelijke partij aan zich grote zorgen te maken over het voorgestelde stikstofbeleid van de regering. “Wij pleiten voor een gebiedsgerichte aanpak. Niet voor generieke maatregelen die op de tekentafel bedacht zijn. Boeren worden te veel gezien als het probleem, maar ze zijn een onmisbare schakel in de oplossing. Samen optrekken in het oplossen van deze opgave en daarbij de agrarische wereld nauw betrekken. We moeten nu doen wat we kunnen doen. Deze plannen hebben niet alleen grote impact op veel boeren, ook de leefbaarheid van het platteland komt in gevaar.”

De lokale CDA’ers komen in gesprekken met provinciale en landelijke CDA-bestuurders op voor de plattelandsgemeente. Ze brengen ook regelmatig werkbezoeken aan de agrarische sector. Zeker nu de boeren zo geraakt worden door de stikstofplannen als dit wordt doorgezet. Zo is op initiatief van het lokale CDA op zaterdag 25 juni een bezoek georganiseerd bij een boerenbedrijf in Goedereede. Daar waren twee provinciale statenleden en een tiental veeboeren van de kop van het eiland bij. De partij geeft aan dit in de komende periode door te zetten en open te staan voor uitnodigingen om in gesprek te gaan.

Cookieinstellingen