‘Samen keuzes maken voor Goeree-Overflakkee’

Foto: Sam Fish

Goede en verantwoorde keuzes maken voor de toekomst van Goeree-Overflakkee. Dat is de rode lijn in het coalitieprogramma ‘Samen keuzes maken voor Goeree-Overflakkee’.

De coalitie bestaat uit vier partijen. Dat zijn de twee grootste partijen VKGO en SGP samen met het CDA en de PvdA. De vier partijen ondertekenen op donderdag 16 juni hun coalitieprogramma voor 2022-2026. Dit gebeurt in het Oude Raadhuis van Middelharnis.

Nieuwe coalitie

Op 16 maart 2022 vonden de gemeenteraadsverkiezingen plaats. Negen partijen deden mee aan die verkiezingen. Vitale Kernen Goeree-Overflakkee (VKGO) haalde de meeste stemmen binnen. Zij kwamen dus als grootste partij uit de verkiezingen en namen het initiatief voor verkennende gesprekken. Om de nieuwe coalitie te vormen hebben ze gesprekken gevoerd met alle partijen.

Na deze gesprekken kwamen VKGO, SGP, CDA en PvdA tot een coalitieprogramma. Ook de andere partijen kregen de mogelijkheid hieraan een bijdrage te leveren. Verschillende partijen maakten hier gebruik van.

Omdat er nu overeenstemming is over de inhoud en de portefeuilleverdeling is het tijd voor de volgende stap. Het coalitieprogramma wordt komende woensdag voorgelegd aan de leden van de PvdA, zoals dat volgens de regels van deze partij verplicht is. Pas als de leden instemmen met coalitiedeelname, kan het programma getekend worden.

Beoogd wethouders

Met de nieuwe coalitie in het vooruitzicht zijn er ook wethouders in het vizier. Voor de VKGO blijft dat Berend Jan Bruggeman en voor de SGP blijft dat Daan Markwat. Het CDA zou Henk van Putten naar voren schuiven. En voor de PvdA lijkt Jaap Willem Eijkenduijn het wethouderschap op zich te nemen.

Tijdens een extra raadsvergadering op 29 juni wordt hun benoeming voorgesteld. De portefeuilleverdeling is opgenomen in het coalitieprogramma.

Coalitieprogramma

Het coalitieprogramma voor de komende vier jaren heeft als titel ‘Samen keuzes maken voor Goeree-Overflakkee’. Het sluit aan bij de indeling van de programmabegroting met vier programmalijnen. Die zijn onderverdeeld in dertien thema’s. De coalitie heeft voor elk van deze thema’s een paragraaf opgenomen. Voor de gemeentelijke financiën bevat het coalitieprogramma een apart hoofdstuk.

Het coalitieprogramma is te vinden op de website van de gemeente. Voor meer informatie hierover kun je contact opnemen met de griffie. De griffie is bereikbaar via het e-mailadres [email protected] of via het algemene telefoonnummer 14 0187.

Cookieinstellingen