Raadslid Conny Pipping terug in de gemeenteraad

Foto: Wim van Vossen

In de raadsvergadering van donderdag 2 juni is Conny Pipping geïnstalleerd als lid van de gemeenteraad van Goeree-Overflakkee.

Eind maart moest hij nog afscheid nemen van de raad. ChristenUnie had namelijk een zetel verloren bij de verkiezingen op 16 maart 2022. Echter heeft fractievoorzitter Bert Tuk de raad verlaten, hij is wethouder geworden in de gemeente Veere. En dus is er een plek vrijgekomen bij de partij. Zo mocht Conny zijn plekje terug innemen.

Op de foto’s is de heer Pipping te zien met raadslid Jaap Willem Eijckenduijn. Burgemeester Grootenboer was ziek en werd vervangen door Jaap Willem Eijkenduijn als plaatsvervangend voorzitter van de gemeenteraad.

Open zetel vullen

Als er een zetel vrijkomt in de raad kan er niet zomaar iemand gevraagd worden. Dit gaat allemaal volgens de regels van de Kieswet. Daarin staat dat de volgende persoon op de kandidatenlijst van die partij, in dit geval de ChristenUnie, benaderd moet worden. Deze persoon wordt dan ook benoemd door het centraal stembureau.

Conny Pipping heeft deze benoeming aanvaard. Zodoende kon het onderzoek van de geloofsbrieven tijdens een schorsing in de raadsvergadering plaatsvinden. Na uitsluitsel van de commissie geloofsbrieven, werd Conny Pipping door het afleggen van de eed geïnstalleerd als lid van de gemeenteraad van Goeree-Overflakkee.

Raadslid Conny Pipping

Conny was al ruim 12 jaar raadslid toen hij eerder dit jaar afscheid moest nemen van de raad. Voor zijn lange inzet werd hij bij zijn afscheid gedecoreerd met een Koninklijke onderscheiding. Al vanaf maart 2007 was hij raadslid voor de fractie van de ChristenUnie. Eerst in Oostflakkee en vanaf 2013 in de gemeente Goeree-Overflakkee. Bij de verkiezingen in maart gaf hij al aan graag nog een periode raadslid te willen zijn en de vervulling van die wens neemt nu een aanvang.

Conny woont al zijn hele leven in Oude-Tonge. Momenteel woont hij met zijn vrouw aan de Handelskade. Hij heeft een zoon en een dochter en drie kleinkinderen. De komende vier jaar hoopt hij zich wederom in te zetten op een verantwoorde wijze voor de inwoners en ondernemers van onze fijne en mooie gemeente Goeree-Overflakkee. “Een gemeente om trots op te zijn,” aldus Conny.

Raadslid Pipping met plv voorzitter Jaap Willem Eijkenduijn 2

Cookieinstellingen