Overbodige obstakels en verkeersborden gaan weg

Foto: PR Gemeente Goeree-Overflakkee

In de afgelopen decennia zijn er op Goeree-Overflakkee de nodige obstakels geplaatst. Een deel ervan wordt nu weggehaald.

Diamantkoppalen, stenenpalen, hondenpoeppalen, schrikhekken en verkeersborden. Sommige obstakels hebben inmiddels geen functie meer of zijn flink verouderd. Dit zorgt in sommige situaties voor een rommelig straatbeeld. Dat is één van de redenen voor de gemeente om de komende jaren overbodige obstakels weg te halen. Het wordt ook wel saneren genoemd. Ze willen een nieuwe richtlijn vaststellen voor het plaatsen van nieuwe obstakels.

Waar sanering goed voor is

De openbare ruimte wordt door het saneren van overbodige obstakels van betere kwaliteit. Het straatbeeld wordt rustiger. Daarnaast komt de sanering van overbodige verkeersborden ook de verkeersveiligheid ten goede. Te veel onduidelijke borden kan leiden tot onzeker rijdgedrag en onoverzichtelijke situaties. Daar komt bij dat er rond obstakels onkruid groeit. Dit vraagt veel tijd van de buitendienst om het weer netjes te krijgen. Met het weghalen van overbodige obstakels kunnen ze deze tijd weer in andere projecten steken. Dat zorgt voor efficiënter werken en kostenbesparing.

Uit een inventarisatie van de kern van Nieuwe-Tonge bleek dat er behoorlijk wat obstakels en verkeersborden overbodig waren. In deze kern is inmiddels een start gemaakt om deze te verwijderen. Dat geldt ook voor een aantal andere kernen aan de oostkant van het eiland.

Het weghalen van overbodige obstakels en verkeersborden

Voor overbodige obstakels gaat het om zo’n 4150 stuks. En er zijn zo’n 1875 overbodige verbeersboden op het eiland te vinden. De komende jaren wordt er hard gewerkt om deze te gaan verwijderen. Ook wordt in de gehele gemeente gewerkt volgens de nieuwe richtlijnen voor het plaatsen van obstakels en verkeersborden. Zo wil de gemeente het straatbeeld ook in de toekomst netjes houden. Het doel is om te voorkomen dat er bij realisatie van nieuwe werken te veel obstakels worden geplaatst. Dit geldt ook voor het renoveren van bestaande werken.

Inwoners zullen weinig overlast ervaren van de sanering van obstakels. Het is aan de buitendienst van de gemeente om dit uit te voeren. Ze gaan daar minimaal vijf jaar over doen. Er wordt ‘werk met werk gemaakt’. Dat wil zeggen dat de medewerkers de sanering uitvoeren als ze toch al op die locatie aan het werk zijn.

Cookieinstellingen