Twintig partijen ondertekenen SamenZien convenant

Foto: PR Gemeente Goeree-Overflakkee

Samen zorgen voor een gezond, veilig en vitaal Goeree-Overflakkee. Dat is het doel achter het SamenZien convenant dat 20 partijen ondertekenden.

Die ondertekening vond op dinsdag 8 maart plaats in het Diekhuus in Middelharnis. Naast de gemeente Goeree-Overflakkee, ondertekenden onder andere jongerenorganisaties, onderwijsinstellingen, Oost West Wonen en zorginstellingen het convenant. Zij hebben allemaal op één of andere manier te maken met verslavingsproblematiek. Zij zien dus de noodzaak van een gezamenlijke aanpak.

Rioolwateronderzoek

Drugsgebruik en verslavingsproblematiek is geen nieuw thema op het eiland. De afgelopen jaren is er ook al een hoop geprobeerd. Maar het bleef moeilijk om de vinger te leggen op de omvang én de juiste aanpak.

In 2019 werd op verzoek van de stichting Moedige Moeders GO een rioolwateronderzoek uitgevoerd. Daarbij werd getest op drugsrestanten. In het riool van Goeree-Overflakkee werd een erg hoge hoeveelheid amfetamineresten (speed) gevonden.

Ambitie

Na die uitkomsten gaf het gemeentebestuur in 2020 de opdracht om een integrale aanpak tegen verslavingsproblematiek te ontwikkelen. Voor de betrokken partijen, was dit aanleiding om bij elkaar te komen en de handen ineen te slaan. Met de ondertekening van het convenant, verbinden partijen zich aan de ambitie om bij te dragen aan een gezond, vitaal en veilig eiland. Dat doen ze door ervoor te zorgen dat:

  • De jeugd opgroeit in een kansrijke omgeving waar middelengebruik geen onderdeel van uitmaakt. Maar ook een omgeving waar middelengebruik onder jongeren (-18) niet meer voorkomt.
  • Inwoners gestimuleerd worden gezonde keuzes te maken ten aanzien van legaal middelengebruik.
  • Passende begeleiding en interventies worden toegepast wanneer middelengebruik leidt tot disfunctioneren.

SamenZien

Burgemeester Ada Grootenboer-Dubbelman onthulde tijdens de bijeenkomst de nieuwe naam van het convenant. Dat luidt: SamenZien. Ook het logo werd hierbij bekend gemaakt. “Het raakt mij als ik zie en hoor dat jongeren door een verslaving geen perspectief meer zien. Dat ze niet meer zonder hulp uit die fuik kunnen komen. Met veel inwoners van Goeree-Overflakkee gaat het gelukkig goed. Maar hoe kan het nu dat we met elkaar geen omgeving kunnen creëren waarin alle kinderen en jongeren veilig en kansrijk kunnen opgroeien?”

“Voor mij is dat we met ‘SamenZien’ met elkáár zien wat er nodig is,” gaat ze verder. De kwetsbare ondersteuen en samen aan de slag gaan om te zorgen voor een gezond, veilig en vitaal Goeree-Overflakkee.”

Samen

‘We’ en ‘samen’ zijn belangrijk bij SamenZien. Dat is omdat het geen aanpak is van alleen de partijen die het convenant hebben ondertekend. SamenZien is een aanpak waar heel Goeree-Overflakkee bij nodig is. Met elkaar wordt dit aangegaan. Samen wordt ervaren welke problemen er op het eiland spelen.

Samen worden ook de oplossingen gevonden die ingezet worden om de problemen tegen te gaan en te voorkomen. Met elkaar wordt gewerkt aan het perspectief van alle inwoners binnen de gemeente. Zaak is om gezamenlijk naar hen om te zien en er voor hen te zijn.

Mobiel Media Lab

Ook de politie was aanwezig bij de bijeenkomst in het Diekhuus. Op het plein hadden zij het Mobiel Media Lab neergezet. Dat is een vrachtwagen waarin inwoners welkom zijn om mee te denken met de politie. Inwoners konden een kijken nemen in het lab en met de politie in gesprek over onder andere de verslavingsproblematiek.

Wil je mee informatie over SamenZien? Neem dan een kijken op de bijbehorende website.

Cookieinstellingen