Waarom gaan sommige peuters niet naar een opvang?

Foto: Kibeo Dirksland Achterdorp

De gemeente onderzoekt hoe ouders en verzorgers met kinderen in de peuterleeftijd (2-4 jaar) denken over peuteropvang op het eiland. Dit onderzoek doen zij samen met lokale kinderopvangorganisaties.

De gemeente Goeree-Overflakkee vindt peuteropvang belangrijk. Deze opvangvorm helpt bij de ontwikkeling van kinderen. Het zorgt daarbij ook voor een vlotte start op de basisschool. Daarnaast kunnen mogelijke ontwikkelingsachterstanden bij kinderen gesignaleerd en aangepakt worden.

Er zijn nog redelijk wat ouders en verzorgers op het eiland die hun peuter(s) niet naar een opvang brengen. De gemeente wil aan de hand van onderzoeksresultaten beter begrijpen waarom dat zo is.

Interview

De gemeente verzamelt informatie vanuit verschillende invalshoeken. Daarom zoeken ze ouders en verzorgers die ervoor kiezen hun kind niet naar de opvang te brengen. Ook ouders die er op een eerder moment niet voor hebben gekozen mogen meedoen. Bij hen wordt een een-op-een diepte-interview afgenomen over dit onderwerp. Het is zeer waarschijnlijk dat dit online gebeurt.

De antwoorden die het oplevert brengt de gemeente in kaart. Het gesprek vindt plaats met een door de gemeente ingehuurde, ervaren interviewer. De resultaten van de interviews worden gebruikt in het gevolg van het onderzoek.

Aanmelden

Heb jij een peuter en besloot je hen niet naar een opvang te brengen? En wil je best meewerken aan het onderzoek van de gemeente? Meld je dan aan via het e-mailadres [email protected]. Dit is het contactadres van het Service Centrum Opvang en Onderwijs. Zet in de mail je voor- en achternaam, telefoonnummer, e-mailadres en eventuele overige opmerkingen. Er wordt dan op korte termijn contact opgenomen.

De gemeente belooft vertrouwelijk met de persoonsgegevens om te gaan. Deelnemers ontvangen een Bol.com-cadeaukaart ter waarde van 25 euro als bedankje voor hun tijd en aandacht.

Cookieinstellingen