Van 2021 naar 2022, een kijkje in de voorbereidingen

Foto: Pixabay; Alexas_Photos

Het vieren van Oud en Nieuw is een feest van gezelligheid. Er wordt teruggeblikt en vooruit gekeken. Wat gaat 2022 ons brengen?

Waarschijnlijk staan er hapjes klaar voor vanavond. Of misschien ben je wel een meesterbakker als het gaat om oliebollen. En wie weet wordt de woonkamer wel versierd. Dat vergt voorbereiding. En dat geldt ook voor de gemeente, politie, brandweer, DCMR en andere instanties.

De schouw

Het begint allemaal met een gezamenlijk doel: een rustig en veilig verloop van de jaarwisseling. Jaarlijks ziet de gemeente dat de jaarwisseling niet alleen gezellig is. Het brengt ook andere aspecten met zich mee. Denk aan onrust, vandalisme en vernielingen. Daarom voert de gemeente met alle eerdergenoemde partijen een schouw uit. Dat is een actie om gevaarlijke situaties te voorkomen.

Eerst wordt er een lijst gemaakt van zogenaamde hotspots op het eiland. Dit zijn bijvoorbeeld plaatsen waar gebouwd wordt met veel losse spullen, zoals pallets. Ervaring leert dat deze spullen uiteindelijk op en brandstapel eindigen. Hier zijn zo’n 20 deskundigen bij betrokken. Ter plekke bekijken zij de situatie en adviseren ze inwoners of bedrijven. Bijvoorbeeld over het goed opbergen van materialen.

Op basis van deze schouw wordt een rapportage gemaakt met een beschrijving van de hotspots. Er wordt een risicoanalyse opgesteld en ze beschrijven de gemaakte afspraken met inwoners en ondernemers. Een aantal dagen voor de jaarwisseling gaan de vertegenwoordigers nogmaals langs deze locaties. Als de situatie nog niet is zoals afgesproken, worden de betrokkenen hierop aangesproken.

Oproep

De schouw is maar één van de acties om te zorgen voor een zo veilig mogelijke jaarwisseling. Er is dus aardig wat inzet mee gemoeid. Eigenlijk is het jammer dat het nodig is, vindt de gemeente. “Normaal spreken we bij vandalisme, opstootjes en aangerichte schade van een flinke crisis. Maar met oud en nieuw noemen we het een traditie,” vertellen ze. “Dat is natuurlijk niet juist. Wist je dat er vorig jaar voor maar liefst 100.000 euro aan schade is aangericht tijdens de jaarwisseling?”

De gemeente doet daarom een oproep, samen met de politie, brandweer en andere partijen. “Maak van oud en nieuw vooral een mooi en gezellig feest. Maak geen dingen kapot, houd je aan het vuurwerkverbod en zorg goed voor elkaar. Laten we er samen voor zorgen dat onze mooie gemeente op 1 januari nog even mooi is! En hoe minder schade, hoe meer middelen de gemeente heeft om in 2022 mooie projecten te realiseren voor het eiland.”

Cookieinstellingen