Ruim 400 volle vuilniswagens restafval minder dit jaar

Foto: RAD

Bijna 60 kg minder restafval per inwoner. Dat is de verwachte opbrengst van ruim negen maanden bewuster afval scheiden op Goeree-Overflakkee.

In 2020 werd er maar liefst 272 kilogram restafval ingezameld per inwoner. Op basis van de eerste cijfers van 2021 wordt uitgegaan van 216 kg pre inwoner. Daarentegen wordt er opmerkelijk meer GFT en PMD ingezameld dan vorig jaar.

Een stap in de goede richting

“Het is een mooie stap in de goede richting,” zegt wethouder Daan Markwat. Hij is de verantwoordelijke wethouder als het gaat om afvalinzameling. “Veel inwoners zijn serieus aan de slag gegaan om hun afval beter te scheiden. En met resultaat! Het begin is er, maar er is nog veel te doen. Uiteindelijk willen we namelijk aansluiting vinden bij de landelijke doelstelling. Dat is dat er minder dan 100 kilogram restafval per inwoner wordt ingezameld.”

Een daling van 56 kg per inwoner betekent ongeveer 2800 ton minder restafval in totaal. Dat is vergelijkbaar met 140.000 huishoudelijke containers (ong. 20 kg per volle container). En dat staat weer gelijk aan ongeveer 412 volle vuilniswagens met een capaciteit van 6,8 ton.

Veranderingen

Het eiland heeft een periode van ingrijpende veranderingen achter de rug op het gebied van inzameling. Het afgelopen jaar zijn de maatregelen doorgevoerd van het Grondstoffenbeleidsplan. Dat plan is in 2019 door de gemeenteraad aangenomen. De RAD nam in april 2021 de afvalinzameling over met de focus op de gescheiden inzameling. Tegelijkertijd is een grote omwisseloperatie van containers uitgevoerd. Ruim 40.000 containers werden vervangen en voorzien van een identificatiechip.

Inzameling

Een andere grote verandering is de inzameling van het PMD-afval. Dat doet de RAD tegenwoordig elke twee weken huis aan huis. Hiervoor zijn speciale zakken gratis verkrijgbaar op diverse afhaalpunten. Daarnaast zijn de milieustraten uitgerust met een toegangssysteem. Ieder huishouden heeft hiervoor een pasje ontvangen. Daarmee krijg je zes keer per jaar gratis toegang tot de milieustraat.

Bovendien zijn extra locaties voorzien van verzamelcontainers. Ook zijn er meer voorzieningen getroffen voor de inzameling van papier en GFT. Waar nodig zijn ook extra verzamelcontainers geplaatst voor het restafval.

Nodig

Deze veranderingen waren nodig. De kosten voor de verwerking van restafval blijven stijgen. Om deze kosten voor de lange termijn in de hand te houden is besloten om in te zetten op betere afvalscheiding. Dit besluit komt ook vanuit duurzaamheidsredenen. Net als bij alle drastische veranderingen was er af en toe sprake van onrust en opstartproblemen.

“Er gebeurde veel tegelijkertijd,” weet ook wethouder Markwat. “Mensen moeten wennen aan de nieuwe situatie. De RAD en de gemeente hebben in deze periode veel geleerd en zo mogelijk verbeterd. Inmiddels gaat het goed. Het aantal meldingen bij de RAD is bijvoorbeeld gezakt van 800 naar minder dan 300 per maand.”

Daarbij helpt ook de inzet van een afvalcoach enorm. Hij helpt inwoners en stimuleert bij afvalscheiding. In oktober is een afvalchallenge gehouden. Daarbij probeerden ruim 50 inwoners helemaal geen restafval te produceren.

Afvalstoffenheffing

Vanaf 1 januari gaat de echte grote verandering in. Dan gaat de gemeente werken met het tariefsysteem ‘Goed Scheiden Loont’. Daarbij gaat huishoudens apart betalen voor het aanbieden van het restafval. Nu betalen inwoners nog één vast bedrag aan afvalstoffenheffing. In 2022 gaat dat uit twee delen bestaan. Zo is er het basistarief van een vast bedrag per jaar. Daar komt een variabel tarief bij voor elke keer dat het restafval wordt aangeboden. De tarieven hiervoor worden binnenkort bekend gemaakt.

“We zien dat de kosten voor het verbranden van restafval behoorlijk snel stijgen. Ook door de hogere verbrandingstax vanuit het Rijk,” laat Markwat weten. “Als we op dezelfde voet waren doorgegaan, waren de kosten hoger geweest. Dan had de afvalstoffenheffing behoorlijk omhoog gemoeten om de gestegen kosten enigszins te dekken. Dat hoeft nu niet. Inwoners hebben de hoogte van de kosten zelf in de hand. En het is ook eerlijker. Wie goed het afval scheidt, betaalt minder.”

Cookieinstellingen