‘Waterstof gaat door waar fossiele brandstoffen afhaken’

Foto: PR Gemeente Goeree-Overflakkee

Wereldleiders gaven tijdens de klimaattop in Glasgow een belangrijk signaal af. Het tijdperk van fossiele brandstoffen loopt ten einde.

Dat is krachtige taal. De noodzaak om over te stappen op groene energie is er, maar de gasprijzen rijzen op dit moment de pan uit. Kunnen we de overstap wel betalen? Die vraag stond centraal op de partnerdag van het H2GO-programma: ‘Waterstof: urgentie versus betaalbaarheid’.

Oproep

Berend Potjer is gedeputeerde van de Provincie Zuid-Holland. Hij verwelkomde op 11 november de deelnemers in Paviljoen Zoet of Zout in Stellendam. Hij daagde de professionals uit het bedrijfsleven, het onderwijs en de overheid in zijn welkomstwoord op een prikkelende manier uit. “Wat zou u zelf kunnen bijdragen aan de energietransitie?” Daarmee benadrukte de gedeputeerde de partijen om dit vraagstuk gezamenlijk op te pakken.

Elektrificatie en waterstof

Ron Wit is directeur energietransitie bij Eneco. Hij vertelde in het vervolg van de bijeenkomst over de verantwoordelijkheid die Eneco pakt op het gebied van de energietransitie. De energiegigant wil in 2035 klimaatneutraal zijn. Daarbij zetten ze ook in op grootschalige elektrificatie van industrie, mobiliteit en gebouwde omgeving. Daar waar elektrificatie geen oplossing biedt, ziet Ron Wit een cruciale rol voor groene waterstof.

Er werd ook gesproken over de betaalbaarheid van deze toepassing in de gebouwde omgeving. “De maatschappelijke kosten van een hybride warmtepomp met waterstof zijn in een deel van de wijken in Nederland vanaf 2030 lager dan van warmtenetten en warmtepompen als de integrale systeemkosten worden beschouwd. Zo bedragen de gemiddelde infrastructuurkostenslechts zo’n € 200,- per huishouden op het moment dat gebruik gemaakt kan worden van het bestaande aardgasnetwerk. Dit is overigens nog wel afhankelijk van wat de overheid gaat doen op het gebied van belastingen.”

Geld volgt plan

Paul van Dorp is adjunct-directeur commercie bij Installatiebedrijf Van Dorp en de tweede spreker op de partnerdag. Ook hij is overtuigd van de potentie van waterstof. Op inspirerende wijze vertelde hij over de duurzame omslag van zijn bedrijf. Zo bestaat het wagenpark uit auto’s die rijden op waterstof.

“We zijn het aan de volgende generaties verplicht om de omslag naar schone energie te maken!” Over de betaalbaarheid had Paul van Dorp een duidelijke boodschap aan de deelnemers. “Het geld volgt het plan. Kom eerst met een goed plan. Dan komen geldstromen makkelijker los en willen ondernemers sneller investeren.”

Pionieren

Wethouder duurzaamheid Tea Both kijkt terug op een geslaagde bijeenkomst. “Naast de prikkelende verhalen van de sprekers was er veel ruimte voor interactie en discussie. Hier kwam uit naar voren dat de energietransitie enorme uitdagingen met zich meebrengt. Wie pakt welke rol én wie gaat dat betalen? Op Goeree-Overflakkee kiezen we ervoor om te pionieren en voorop te lopen in de energietransitie. Het H2GO programma is daar een prachtig voorbeeld van. Ik ben ervan overtuigd dat waterstof doorgaat, daar waar fossiele brandstoffen afhaken. Laten we elkaar vasthouden, we hebben elkaar hard nodig!”

Filmimpressie en waterstoffiets

Tijdens de bijeenkomst werd ook een filmimpressie vertoond. Daarin vertellen diverse projectpartners enthousiast over de ontwikkelingen van de verschillende projecten. In het filmpje is ook een waterstoffiets te zien. Docent Kees Breen kwam na de film de zaal binnenrijden op de waterstoffiets. De waterstoffiets is al na twee minuten volledig gevuld en kan daarna een afstand afleggen van 150 kilometer.

De film kun je hieronder bekijken. Op de website van het project is uiteraard ook meer informatie te vinden over het programma.