‘Pak ook de integrale verslavingszorg voortvarend op’

Foto: Sam Fish

De PvdA wil dat de integrale verslavingszorg voortvarend wordt opgepakt. Dit is nogmaals benadrukt in de raadsvergadering van 4 november.

De gemeente stemde toen in met de toepassing van het IJslandse model voor preventie bij alcohol, drugs en roken. En de PvdA is blij.  Het IJslandse model beoogt met ouders, scholen, jeugdzorg, verenigingen en andere partners een positieve leefomgeving voor jongeren te scheppen.

Het doel is om misbruik van alcohol en drugs te voorkomen alsook roken. De gemeenteraad is gevraagd zich voor een periode van 10 jaar te committeren. De PvdA doet dat graag, maar Petra ’t Hoen vroeg de wethouder wel om periodieke evaluaties. Zo kun je leren en bijsturen.

Hulpverlening

Preventie van verslaving moet hand in hand gaan met hulpverlening. Maar ook met de bestrijding van criminaliteit en terugvalpreventie.

Onderdeel van het voorstel van het college was het uitstel van het rioolwateronderzoek van 2022 naar 2024. De PvdA is hier geen voorstander van, want meten is weten. Een raadsmeerderheid volgde wel het voorstel om in 2024 dit onderzoek te doen. Mogelijk dat dan naast drugs ook een indicator voor alcoholgebruik kan worden opgenomen.

Praat mee

Wil jij ook wel eens meepraten over diverse onderwerpen? Of heb je een onderwerp waar je graag een gesprek over zou starten? Sluit dan aan bij een van de maandelijkse inloopfracties. De fractie gaat dan graag met iedereen in gesprek. Houd de Facebookpagina van de PvdA in de gaten om te zien wanneer de eerstvolgende is.