CDA: Bouw voor eigen inwoners, niet voor beleggers

Foto: PR CDA Goeree-Overflakkee

Het CDA Goeree-Overflakkee trekt regelmatig de wijken en dorpen in om te horen wat er leeft bij de inwoners en verenigingen. Zo ook deze week.

Dit keer bezocht de partij Goedereede, Havenhoofd en Ouddorp. In deze plaatsen is een duidelijke behoefte naar meer betaalbare woningen voor de eigen inwoners. Veel jongeren en ouderen kunnen nu namelijk geen kant op. Het CDA vindt het ongewenst dat huizen opgekocht worden door beleggers of recreanten. In de gemeenteraad heeft raadslid Dirk Pijl daarom een motie voor een zelfwoonplicht ingediend.

Start van de tour

De dorpentour werd begonnen bij raadslid Dirk Pijl op ’t Hôôd. De dag begon daar met een gesprek met de buurtvereniging. Vervolgens verplaatste de groep zich naar Ouddorp Duin, om precies te zijn naar het restaurant Bij Marc. Daar voerden ze een gesprek over recreatie & toerisme met diverse inwoners, ondernemers en organisaties. Er werd gesproken met partijen als VEERO, LTO, NLGO en OKRR. Samen met hen werd er naar een balans gezocht.

Niet meer toerisme, maar meer kwaliteit. Dus wel kwaliteitsverbetering van verouderde parken, maar geen nieuwe recreatieparken op de kop van het eiland. Behoud van het unieke en open landschap en de onbebouwde kust. Wat mooi is moet mooi blijven.

Villawijk aan de duinrand bij Ouddorp

Tijdens het gesprek in Ouddorp werden ook de zorgen kenbaar gemaakt over het plan Ouddorp Bad Oost. In dat plan worden aan de duinrand van Ouddorp een hotel en een wijk met 40 luxe appartementen en villa’s gebouwd. Deze kunnen gebruikt worden als tweede woning, recreatief wonen of permanente bewoning.

CDA-raadslid Dirk Pijl geeft aan het plan echt ongewenst te vinden nu er zo’n grote woningnood is. “Jongeren en starters snakken naar woningen. Laten we daar vooral eerst naar kijken.”

Door naar Goedereede

Na een bezoek aan en lunch bij geitenboerderij De Mèkkerstee ging het CDA door naar Goedereede. In de toren was er eerst een gesprek met Oranjevereniging Goedereede. Daarna vertelde stadsgids André Kastelein meer over de geschiedenis van het stadje. Na een korte stadswandeling werd de dag afgesloten met een wijntje in de wijngaard van Gert-Jan van Veen van GoedeReedeWijnen.

Zelfwoonplicht wordt ingevoerd

Tijdens de diverse gesprekken kregen de partijleden veel onvrede te horen. Zo leerden ze dat veel woningen worden opgekocht door beleggers en recreanten. Voor de eigen inwoners wordt het zo steeds moeilijker om nog aan een betaalbare woning te komen. Zeker voor starters is dit een groot probleem.

Het CDA vindt dat woningen er zijn om in te wonen. Reden voor CDA-raadslid Dirk Pijl om het initiatief te nemen voor een motie. Daarin roept hij op tot een zelfwoonplicht voor nieuwbouwwoningen. Dit wil hij ook laten onderzoek voor bestaande woningen.

Gemeenteraad steunt motie

Na een stevige discussie in de gemeenteraad met voornamelijk de VVD, werd de motie in iets aangepaste vorm toch unaniem gesteund. Het college heeft de motie voortvarend opgepakt. Inmiddels is al bekendgemaakt dat er een anti-speculatiebeding en een zelfwoonplicht voor nieuwbouwwoningen komt. Volgens het CDA is dat positief nieuws voor de inwoners van het eiland.