Blijf alert en maak het criminelen niet te makkelijk

Foto: PR Gemeente Goeree-Overflakkee

Veiligheid is vaak een onderwerp waar niet echt over gesproken wordt. Want waarom zouden we, ‘het gaat toch allemaal goed?’. Maar zo werkt het natuurlijk niet. Voorkomen is altijd beter dan achteraf maatregelen nemen. Veiligheid is er niet vanzelf, daar moet hard voor gewerkt worden. Dat weet ook burgemeester Ada Grootenboer-Dubbelman. Als burgemeester is zij verantwoordelijk voor de openbare orde en veiligheid op het eiland.

Door Sam Fish

Net als voor vele andere gemeenten was het afgelopen coronajaar ook voor de gemeente Goeree-Overflakkee een jaar met teleurstellingen, uitdagingen, verdriet en pijn. “Het was een onwerkelijk jaar,” vindt ook de burgemeester. “We zaten ineens in een wereld die niemand had kunnen voorspellen. Tijdens de eerste coronagolf hadden we op het eiland meteen een hoog aantal besmettingen. Er was nog relatief weinig bekend, maar hier was het al volop gaande. Dat heeft voor een deel de mensen ook wel overvallen en het heeft littekens achtergelaten.”

Toch heeft de coronapandemie ook mooie momenten opgeleverd. “Als je aan corona een positieve draai zou willen geven, dan is het wel de verschillende acties die ontstonden om elkaar te helpen en ondersteunen,” zegt ze. “Het virus hield ons op afstand, maar het bracht ons tegelijkertijd ook dichter bij elkaar. De saamhorigheid die ontstond is prachtig.”

Verschuiving in de criminaliteit

Maar er is meer dat corona heeft gedaan met de samenleving. We moesten ineens massaal thuis gaan werken. En dat leverde goede cijfers op als het gaat om woninginbraken. “Maar tegelijkertijd was er een verschuiving te zien richting de cybercriminaliteit. En dat is een zorgelijke ontwikkeling,” laat de burgemeester weten. “Doordat mensen veel thuis waren zijn de zogenoemde high-impact-crimes, zoals inbraken, afgenomen. Maar tegelijkertijd is er een enorme stijging te zien in de cybercriminaliteit. E-mailtjes, WhatsApp, de online fraude is gigantisch toegenomen.”

Het is een misverstand om te denken dat het alleen ouderen overkomt. “Het zit zo goed in elkaar, online criminelen gaan echt heel geraffineerd te werk. Soms is het geschreven vanuit een bekende van je, of een officiële instantie. En tot in de details klopt het, maar het e-mailadres kan nét anders zijn. Bijvoorbeeld twee letters omgedraaid, of zoiets kleins.”

Klassieke criminaliteit

Toch is de klassieke criminaliteit niet volledig verdwenen. “Er is wel echt een afname te zien. En we zien nu nog steeds minder inbraken dan enkele jaren geleden. Hier en daar komt er nog wel een melding binnen van een inbraak, maar al met al gaat het relatief goed op het eiland. Er zullen altijd woningen of panden zijn waar inbrekers binnen weten te komen,” verduidelijkt de burgemeester. “We blijven ook te maken hebben met brandstichtingen binnen de gemeente. Dus we blijven ook zeker altijd alert op de klassieke criminaliteit.”

Maak het ze niet te makkelijk!

De burgemeester wil iedereen dan ook graag oproepen om alert te blijven. “Om je huis veilig te houden kun je natuurlijk werken met goede verlichting en hang- en sluitwerk. Maar dat geldt ook voor je online omgeving. Gebruik sterke wachtwoorden, stel een tweestapsverificatie in. Klik niet zomaar op linkjes die worden meegestuurd. Vertrouw je het niet helemaal en ken je de afzender? Bel dan even met die persoon om het na te vragen.” Bijvoorbeeld de ‘he mam’-appjes die de laatste tijd veel rondgaan. Bel het originele nummer dat je hebt van die persoon.

Uit onderzoek blijkt dat het bij 90 procent van alle inbraken gaat om een gelegenheidsinbraak. “Inbrekers kijken niet zo selectief. Ze kijken gewoon waar ze makkelijk naar binnen kunnen. Dus als je het lastiger maakt voor hen om binnen te komen, dan verklein je de kans al. Plak ook geen briefje op de deur dat je op vakantie bent. Hier op het eiland moeten we echt nog werken aan bewustwording. Veel mensen zijn nog te makkelijk. De poort of de deur gaat niet op slot, want ‘we wonen op een eiland en hier gebeurt dat niet’. Maar zo moet je niet denken. Want er wordt nog regelmatig duur gereedschap gestolen of een fiets uit een open schuur gehaald. Het is vervelend als je het slachtoffer wordt, juist als het zo makkelijk te voorkomen is.”

Ondermijning

Wat ook een belangrijk onderwerp is binnen de veiligheid, is de ondermijning. De gemeente besteedt hier onder andere extra aandacht aan tijdens de Week van de Veiligheid en zo ook dit jaar. Bij ondermijning komen de onder- en bovenwereld samen en dat kan gevaarlijke situaties opleveren. “Het zit soms zo dicht aan de oppervlakte en dat zorgt ervoor dat het minder goed opvalt. Dan lijkt het allemaal heel gewoon,” legt de burgemeester uit. “Maar als je goed gaat kijken naar wat er om je heen gebeurt, zie je soms best dingen die misschien gek zijn. Veel activiteit bij een loods, of ’s nachts juist veel auto’s bij een bepaalde locatie. Misschien wel een pand in de omgeving waar veel auto’s af en aan rijden.”

De gemeente zet dan ook al jaren extra in op ondermijning. “Het woord zegt het al. Het ondermijnt echt onze samenleving en onze rechtstaat. Een voorbeeld is dat criminelen zich een weg banen in een voetbalvereniging. Ze sponseren dan heel veel geld, wat goed is voor de club. Maar op die manier krijgen ze dus een podium om op een legale manier hun zwarte geld wit te wassen. Je zal maar net een agrariër zijn in het buiten gebied die het financieel moeilijk heeft en er komt iemand met een geweldig aanbod om jouw loods te huren. Dan moet je sterk in je schoenen staan om dat af te slaan.”

Lever je wapens in

Van 11 tot en met 17 oktober is er een landelijke actieweek om wapens in te leveren. Dit gaat om vuurwapens, steekwapens en nepwapens. Ook de gemeente Goeree-Overflakkee doet mee aan de actie. Op het eiland kun je de hele week lang je wapens inleveren op het politiebureau in Sommelsdijk. Dat is volledig anoniem en zonder consequenties.

Voor de actie zijn de openingstijden van het politiebureau uitgebreid. Op dit moment is het politiebureau in Sommelsdijk geopend op woensdag en vrijdagochtend van 8.30 tot 12.00 uur. Daar komt ook de maandagochtend nog bij. Verder kunnen er ook van maandag tot en met vrijdag van 19.00 tot 21.00 uur wapens ingeleverd worden. En ook in het weekend kun je er terecht op zaterdag én zondag van 13.00 tot 15.00 uur.

Steeds meer incidenten

“We zien een toename van geweldsincidenten in het land,” vertelt de burgemeester. “Er wordt steeds vaker niet meer samen gezocht naar een oplossing en juist gegrepen naar wapens. Dat moeten we met z’n allen een halt toeroepen. We moeten een vuist maken en zeggen dat we dit niet accepteren als samenleving. Misschien heb je je mee laten slepen. Kon je makkelijk aan een wapen komen via een vriend of een buitenlandreis en heb je daar nu spijt van. Nu is je kans! Weg met dat nepwapen of mes!”

Er wordt bij de actie niet geregistreerd wie wat inlevert. Er wordt wel gekeken naar wát er ingeleverd wordt, maar niet door wie. “Ieder wapen dat we van de straat halen is mooi meegenomen,” aldus de burgemeester.