Fort Prins Frederik is volop in ontwikkeling

Foto: PR Gemeente Goeree-Overflakkee

Fort Prins Frederik in Ooltgensplaat liet zich vrijdag 8 oktober van zijn beste kant zien. Het gemeentebestuur van Goeree-Overflakkee bracht toen een bezoekje.

De raadsleden, wethouders en directie kregen een rondleiding door het fort. Het gezelschap kreeg uitleg over de opgeknapte geschutstoren. Er werd verteld over de komende restauratieplannen aan de oostkant van het fort. En de plannen voor de toekomst van het bijzondere historische boegbeeld werden gedeeld.

Veel veranderd

Er is veel veranderd sinds de gemeente in 2018 eigenaar werd van het fort. De illegale bebouwing en bewoning is aangepakt. Daarbij is ook inmiddels de geschutstoren gerestaureerd. Ook de toegangsbrug bij het fort is terug, mét de originele sleutel. Die sleutel bleek nog aanwezig, waarna er een slot omheen is gemaakt.

Nu komt er binnenkort weer een nieuwe fase van de restauratie aan. Daarnaast wordt er een plan gemaakt voor de toekomst van de toeristische trekpleister. Wethouder Daan Markwat is trots op de transformatie. “Het fort is als een parel die langzamerhand onder het stof vandaan komt,” zegt hij. “Het wordt steeds mooier en dat verdient deze locatie ook. Het fort heeft nog een hele toekomst voor zich.”

Restauratie

Binnenkort gaat de aanbesteding starten voor de werkzaamheden aan het oostelijke deel van het fort. Dat is historisch gezien de meest waardevolle zijde. Het fort is gericht op het Volkerak om daar met Fort Sabina Henrica de scheepvaart te kunnen controleren.

Het gaat om het herstellen van het beton-, metsel-, ijzer- en houtwerk van verschillende remises. Ook de verschillende steunmuren met nissen, de poterne en de telegrafiepost worden aangepakt. Daarnaast worden de hoogteverschillen teruggebracht. Momenteel is het terrein behoorlijk effen, terwijl dat historisch gezien niet juist is. Juist die grondophogingen beschermen de gebouwen tegen vuur van vijandige schepen. De bedoeling is dat in de eerste helft van 2022 begonnen kan worden met het werk.

Waarde

De ‘urban producers’ van COUP en Hylkema Erfgoed kijken vanaf dit jaar samen met de gemeente en diverse belanghebbenden naar de kansen van het fort. Samen willen ze het weer beleefbaar maken. Daarvoor hebben ze eerst de waarde van het fort en de omgeving in beeld gebracht. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de bijzondere samenhang met andere forten in de omgeving. Het fort is als het waren een scharnierpunt tussen de 450 jaar oude Zuiderwaterlinie. Ook zijn er kansen om het fort startpunt te maken van diverse routes. Bijvoorbeeld naar de vogelboulevard op de Hellegatsplaten.

In de onderzoeksfase zijn gesprekken gevoerd met mensen uit Ooltgensplaat. Dat noemt de organisatie de ‘Fortwandelingen’. Een groep vertegenwoordigers uit Ooltgensplaat wordt dan de Fortwachters. Met hen is toegewerkt naar een set uitgangspunten waarbinnen de herbestemming moet landen.

Momenteel wordt de laatste hand gelegd aan deze Nota van Uitgangspunten. Uiteindelijk is het de bedoeling dat er een exploitant wordt gevonden om het fort goed op de kaart te zetten.

Bezoek Fort Prins Frederik 8 okt 2021