Koninklijke Onderscheiding voor Thijs de Jong

Foto: Wim van Vossen

Op vrijdag 8 oktober werd Thijs de Jong uit Ouddorp benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. De burgemeester verraste hem deze avond.

De Jong was deze avond bij een bijeenkomst in verenigingsgebouw Eben Haëzer. Daar kreeg hij het lintje opgespeld door burgemeester Ada Grootenboer-Dubbelman. Een verrassing die hij niet aan zag komen.

Bibliothecaris

In 1981 kwam Thijs de Jong in het bestuur bij de bibliotheek van de Ouddorpse kerkelijke jeugdvereniging Daniël. Hij vervulde toen de functie van tweede bibliothecaris. Ook werkte hij als vrijwilliger in de bibliotheek. Twee jaar later werd de bieb officieel overgedragen aan de stichting Eben Haëzer. Met deze verandering werd zijn functie ook veranderd, De Jong werd bibliothecaris.

In deze coördinerende functie verzorgt hij het contact met de leden. Daarnaast maakt hij ook de planning voor de bezetting van vrijwilligers. De bibliotheek hoort bij de Hersteld Hervormde Gemeente Ouddorp. Vanaf de jaren ’80 is de bieb gegroeid van 1000 naar 14.000 boeken. En van 80 naar bijna 400 gebruikers.

Zondagsschool

Daarnaast werd De Jong in 1984 leidinggevende bij zondagsschool ’t Mosterdzaadje in Ouddorp. Hier maakt hij sinds 1988 deel uit van het bestuur. Eerst als bestuurslid en daarna van 1998 tot 2004 als secretaris. Van 2004 tot 2009 was hij algemeen adjunct en sindsdien is hij tweede voorzitter. In principe verzorgt de heer De Jong elke zondag de bijbelvertelling voor de kinderen.

Ook maakte hij van 1997 tot 2007 deel uit van het streekbestuur van de zondagsschool. Tevens heeft hij zitting in de boekencommissie. Sinds 2009 selecteert hij boeken die kinderen ontvangen tijdens speciale gelegenheden.

Belangrijke rol

Met zijn jarenlange vrijwillige activiteiten vervult Thijs de Jong een belangrijke rol binnen de lokale samenleving. Burgemeester Grootenboer-Dubbelman sprak dan ook haar waardering uit voor de bijdragen die De Jong levert aan de gemeenschap. Ze prijst zijn inzet voor jong en oud.

dhr De Jong lid Orde Oranje-Nassau 1